Styremøte 1 – 2016/17

Nytt styre innkalles til det 1. styremøte for NYK 2016/17 førstkommende søndag 7. Mars 2016 kl 18:00. Dersom 2 eller fler melder forfall til dette tidspunktet, blir møtet flyttet til kl 20:00 samme dag.

1. Konstituering av styret: Sekretær/nestleder og kasserer skal utpekes, samt evt. flåtekontakter (se egen post) + evt. «områdeansvarlige» (se egen post)

2. Møtekalender for året: Ønsker at vi samles 1 gang /mnd som fast møtedato. Dersom søndag er en god dag for de fleste, holder vi på denne og jeg foreslår at denne legges til 1. søndag i mnd.

3. Årshjulet for NYK. Ønsker at vi kartlegger alle de faste gjøremålene NYK har gjennom året og få laget et felles Årshjul. Ber alle tenke gjennom/undersøk og notere ned poster til vi møtes.

4. Bestilling av IYA-stickers. Ber Ronny om å ha listen over betalte hovedmedlemmer klar.

5. Fakturering: Har NYK etablert webløsning på dette, kom gjerne med innspill hvordan vi løser denne biten. Kartlegge hvor stort/lite behovet er.

6. Terminlisten: Det haster med å få terminlisten klar. Kan Chris redegjøre og evt bekrefte/avkrefte ASFs planer om en NC2 den 6.-7. juni? Har lagt ved min «private» terminliste som vi kan ha som underlag for diskusjonen.

7. Yngling Magazine: Vi har fått ballen i fanget fra avgåtte leder, jeg har kastet den tilbake med beskjed om at nytt styre kan bidra med det som angår nytt år (styresammensetning, terminliste og planer), men gammelt styre må ferdigstille, tegne & fortelle om året om året som var. Vi gjennomgår saken.

8. Webex-løsningen: Viser til mail av 01.03.2016 ifbm overdragelsen fra Karl Petter. Vi må evaluere løsningen og diskutere hva som er tjenlig bruk.

9. Flåtekontakter: Det blir viktigere enn noen gang å jobbe aktivt med miljøene vi har i Trondheim, Bergen, Bærum og Kristiansand (?). Jeg vil gjerne høre tanker om hva en flåtekontakt anno 2016 kan være.

10. «Områdeansvarlige»?: Ønsker vi at styremedlemmene skal ha dedikerte områder/ansvarsområder? Eks.vis: Media: Foto og video, arbeid inn mot Seilmagasinet, lokalaviser, spredninga av NYKsaker inkl videoer mm på veven etc) Tekst: Skrive innlegg og artikler spesielt før- og etter regatter/mesterskap. Web: Holde- og utvikle hjemmesiden. Rekruttering: av seilere og potensielle seilforeninger, mm.

11. Saker som mangler over: Noter eller meld inn saker eller områder dere ønsker at styret skal jobbe med/behandle/ vurdere å jobbe med og mot.

Vel møtt – jeg ser frem til å samarbeide med dere alle og håper vi klarer å rydde plass i kalenderen – hver gang 🙂

Lene Seim | NOR 105 BATMAN |