Kategoriarkiv: Styremøtereferater

Formidling til medlemmene hva det til enhver tid sittende styret i NYK jobber med og mot.

Styremøte 1 – 2016/17

Nytt styre innkalles til det 1. styremøte for NYK 2016/17 førstkommende søndag 7. Mars 2016 kl 18:00. Dersom 2 eller fler melder forfall til dette tidspunktet, blir møtet flyttet til kl 20:00 samme dag.

1. Konstituering av styret: Sekretær/nestleder og kasserer skal utpekes, samt evt. flåtekontakter (se egen post) + evt. «områdeansvarlige» (se egen post)

2. Møtekalender for året: Ønsker at vi samles 1 gang /mnd som fast møtedato. Dersom søndag er en god dag for de fleste, holder vi på denne og jeg foreslår at denne legges til 1. søndag i mnd.

3. Årshjulet for NYK. Ønsker at vi kartlegger alle de faste gjøremålene NYK har gjennom året og få laget et felles Årshjul. Ber alle tenke gjennom/undersøk og notere ned poster til vi møtes.

4. Bestilling av IYA-stickers. Ber Ronny om å ha listen over betalte hovedmedlemmer klar.

5. Fakturering: Har NYK etablert webløsning på dette, kom gjerne med innspill hvordan vi løser denne biten. Kartlegge hvor stort/lite behovet er.

6. Terminlisten: Det haster med å få terminlisten klar. Kan Chris redegjøre og evt bekrefte/avkrefte ASFs planer om en NC2 den 6.-7. juni? Har lagt ved min «private» terminliste som vi kan ha som underlag for diskusjonen.

7. Yngling Magazine: Vi har fått ballen i fanget fra avgåtte leder, jeg har kastet den tilbake med beskjed om at nytt styre kan bidra med det som angår nytt år (styresammensetning, terminliste og planer), men gammelt styre må ferdigstille, tegne & fortelle om året om året som var. Vi gjennomgår saken.

8. Webex-løsningen: Viser til mail av 01.03.2016 ifbm overdragelsen fra Karl Petter. Vi må evaluere løsningen og diskutere hva som er tjenlig bruk.

9. Flåtekontakter: Det blir viktigere enn noen gang å jobbe aktivt med miljøene vi har i Trondheim, Bergen, Bærum og Kristiansand (?). Jeg vil gjerne høre tanker om hva en flåtekontakt anno 2016 kan være.

10. «Områdeansvarlige»?: Ønsker vi at styremedlemmene skal ha dedikerte områder/ansvarsområder? Eks.vis: Media: Foto og video, arbeid inn mot Seilmagasinet, lokalaviser, spredninga av NYKsaker inkl videoer mm på veven etc) Tekst: Skrive innlegg og artikler spesielt før- og etter regatter/mesterskap. Web: Holde- og utvikle hjemmesiden. Rekruttering: av seilere og potensielle seilforeninger, mm.

11. Saker som mangler over: Noter eller meld inn saker eller områder dere ønsker at styret skal jobbe med/behandle/ vurdere å jobbe med og mot.

Vel møtt – jeg ser frem til å samarbeide med dere alle og håper vi klarer å rydde plass i kalenderen – hver gang 🙂

Lene Seim | NOR 105 BATMAN |

Tell your Y-friends about this...Share on FacebookEmail this to someonePin on PinterestTweet about this on Twitter

Styret 2015

Styreleder: Karl Petter Haugen, Askøy (gjenvalg)

Styremedlemmer:
Øyvind Pedersen, Trondheim (gjenvalg)
Ronny Rognhaugen, Kristiansand (gjenvalg)
Antonio Iversen, Sjøkrigsskolen (ny)

1.vara: Julius Yran, Sjøkrigsskolen (ny)
2.vara: Claus Gladyszak, Askøy (gjenvalg)

Revisor: Silje Fløysand, Askøy

Tell your Y-friends about this...Share on FacebookEmail this to someonePin on PinterestTweet about this on Twitter

Styret 2014

Styret 2014
President: Karl Petter Haugen
(kphaugen@online.no)

Sekretær: Torstein Hellebust
(Torstein.Hellebust@gmail.com)

Kasserer: Ronny Rognhaugen
(ronnyrogn@hotmail.com)

Styremedlem: Claus Gladyszak
(claus.gladyszak@gmail.com)

Styremedlem: Sverre Valeur.
(sverre@nordbye.no)

Styremedlem: Øyvind Pedersen
(oep231@gmail.com)

Godkjente klassemålere for Yngling:
Ronny Rognhaugen – Hovedmåler NYK , CSF
Sverre Valeur – ASF
Helge Askvik – ASF
Karl Petter Haugen -ASF

 

Tell your Y-friends about this...Share on FacebookEmail this to someonePin on PinterestTweet about this on Twitter

Hovedsakene fra styremøtet 16. des 2013

Tilstede: Karl Petter Haugen, Svein Andre Hol, Øyvind Pedersen (skype), Ronny Rognhaugen (skype), Lene Seim

Forfall: Sverre Valeur (fra tel. i saken om NYKs treningssamlinger)

 • Nye nettsider: Øyvind har gjort en vellykket prøvekonvertering av stoff fra gammel side til ny WordPressbasert plattform. Vi legger om siden fra nå! og prøver ut/jobber inn siden fortløpende i stedet for å vente med publisering til “alt er perfekt”.
 • FB-gruppen: er etablert og kommet godt i gang.
 • NYK-Samlinger 2014: Styret jobber med å komme frem til en god samlingsstruktur og et godt klubbsamarbeid for gjennomføringen av fremtidige treningssamlinger.
 • Visuell profil: utkast til ny visuell profil for NYK/NYA er under arbeid, dog noe forsinket. Utkast vil kunne bli testet ut på nettsidene fremover, så følg gjerne litt ekstra med om du er interessert! : )
 • VM: VMkontrakten mellom IYA / ASF og NYK ble omsnakket og kommentert.
 • Y-seiling: Vi jobber kontinuerlig med å samle tema som kan bidra til at entypeseiling og da spesielt Y-seiling brer om seg i Norge. Brainstorming er en god ting, og kan fungere som en plukkliste i alt videre arbeid på denne fronten.  i tillegg er arbeidet med å kartlegge eksisterende flåter som ligger brakk i gang.
 • NYK og strategiarbeid: Vi har i høst jobbet med å få strategiutvikling inn på møteplanen. Romjulen ble satt som oppstart av dette arbeidet, med oppfølgende samlinger ut over seinvinteren.

 

Tell your Y-friends about this...Share on FacebookEmail this to someonePin on PinterestTweet about this on Twitter

Hovedsakene fra styremøtet 10. november 2013

Tilstede: Karl Petter Haugen (leder), Svein Andre Hol, Ronny Rognhaugen, Lene Seim.

Forfall: Øyvind Pedersen, Sverre Valeur

Hovedsakene styret jobbet seg gjennom på møtet søndag 10.11.2013 var først og fremst terminlisten for 2014 med den nye NorgesCupen inkl ranking. Et mulig nordisk samarbeid gjennom at neste års Norgesmesterskap åpner opp for et Nordisk Mesterskap, evt. et åpent mesterskap slik at Y-seilere utenfra vil ha mulighet til å teste den kommende VM-arenaen for 2015.

Vi har startet arbeidet mot en ny NYKnettside på yngling.no og vi jobber med den visuele profilen med mål om fremlegg til medlemmene under kommende årsmøte søndag 9. febr. 2014 (sett av datoen!) Det er bestemt at NYK på Facebook skal få sin egen medlemsgruppe: “Medlemsgruppe for Norsk Ynglingklubb – NYK” og oppfordrer alle medlemmene til å bli melde seg på. Gruppen vil være en lukket gruppe.

Vi ser på nye løsninger på økonomibiten, og den administrative delen med bla. arkiv for båter og medlemmer og kontakten med/mot dere er viktige faktorer her.

Klassebevis, målebrev og meldeskjema hit og dit; vi ser behovet for smørbrødlister og prislister som vi håper kan gjøre papirarbeidet mye enklere ved overtagelse/ kjøp/ salg/ import av Yngling.

I NYK står hele styret på valg hvert år, og styret oppfordrer medlemmene til å fremme kandidater som ønsker å jobbe med å synliggjøre Ynglingen innen enklasseseiling i Norge slik at styret sikres å være sammensatt til det aller beste for deg som ynglingseiler og miljøene rundt Ynglingen i hele landet. Styret oppforderer deg til å fremme kandidater du mener kan bidra inn i NYK for det kommende året.

Neste, og siste styremøte i 2013 blir avholdt 16. des kl 20:00 i Askøy Seilforenings lokaler.

 

Tell your Y-friends about this...Share on FacebookEmail this to someonePin on PinterestTweet about this on Twitter

Styret i Norsk Ynglingklubb 2013

STYRET I NYK 2013

 • Leder Karl Petter Haugen – kphaugen(a)online.no
 • Nestleder/sekretær Svein Andre Hol – oljekongen(a)hotmail.com
 • Kasserer/registeransvarlig Ronny Rognhaugen – ronnyrogn(a)hotmail.com
 • (Styremedlem Chris Skogen – chrisskogen(a)live.no                     t.o.m. juli 2013)
 • Styremedlem /sos.media/visuell profil Lene Seim                          lene(a)villaolga.no. Konstituert f.o.m aug. 2013
 • Styremedlem Sverre Valeur – sverre(a)nordbye.no
 • Styremedlem/webansvarlig Øyvind Pedersen – oep231(a)gmail.com

Godkjente klassemålere for Yngling:
Ronny Rognhaugen – Hovedmåler NYK , CSF
Sverre Valeur – ASF
Helge Askvik – ASF

Tell your Y-friends about this...Share on FacebookEmail this to someonePin on PinterestTweet about this on Twitter