Kategoriarkiv: Dokumenter

Dokumenter som vedrører Ynglingen og det administrative arbeidet: Lover & regler.

Ekstraordinært årsmøte 15. November 2017

kl. 19 via https://appear.in/nykarsmote

Einaste sak er revisjon av lovane. Mykje er berre formatering, men viktigaste endringa er gjeninnføring av normale reglar for medlemskap. Ordinære årsmøte i februar fastsett kontingenten for inneverande år. Tidsfrist for betaling setjast til 15. mars sidan rapportering til IYA er 20. mars. Rabatt for ungdom fjernast og styremøter vert vedtaksdyktige med minst 3 deltakarar.

Dokument med styret sitt framlegg til endelege lovar og endringslogg ligg nederst i dette innlegget. Videomøte via appear.in for alle med gyldig medlemskap. Oppkopling må testast i god tid før møtet.

Framlegg til alternative lovtekstar sendast til styret@yngling.no seinast sundag 12. november.

Lover-for-Norsk-Yngling-klubb-revisjon-x.11.2017

LOVER FOR NORSK YNGLINGKLUBB endring 2016_2017

Ronny Rognhaugen,
Leiar NYK.

Tell your Y-friends about this...Share on FacebookEmail this to someonePin on PinterestTweet about this on Twitter

Saksdokumenter for årsmøtet 2017 Norsk Ynglingklubb

Signert Årsmøtereferat NYK 2016/17

Sakliste Årsmøtet 28.03 Norsk Ynglingklubb 2017

Innstilling fra valgkomiteen. Utvidet liste

Styrets beretning og styreagenda gjennom seilåret 2016/17

Forslag til rankingmodell for 2017

Medlemsliste NYK 2016 /okt.

Terminlisten 2017 og forslag til terminliste inkl vekting iht ny rankingmodell

Regnskap NYK 2016 med forslag til budsjett 2017

Lover Norsk Ynglingklubb, rev.29.03.2016

 

 

 

 

 

 

Tell your Y-friends about this...Share on FacebookEmail this to someonePin on PinterestTweet about this on Twitter

Søknad om reisestøtte til NC, NM, EM og VM

Ynglingteam som trailer egen båt til Norges-Cup, Norgesmesterskapet, Europa- og Verdensmesterskapet, kan søke Klasseklubben om reisestøtte.

Den totale reisestøtten som fordeles er lik budsjettpost vedtatt på Årsmøtet. For 2016 er totalsummen til fordeling NOK 10.000,-

Teamet må seile under norsk flagg og hele teamet må være medlem av NYK for å kunne tildeles støtte.  Reisestøtte tildeles kun etter utfylt søknad. Se mer info på skjema: Reisestøtte NC NM EM VM for Yngling

Ta ellers kontakt med Styret for mer  info / spørsmål.

Tell your Y-friends about this...Share on FacebookEmail this to someonePin on PinterestTweet about this on Twitter

Seilingsbestemmelser for åpent NM

En drøy uke før åpent NM har vi drøyt 20 påmeldte båter, og lag fra både Sjøkrigsskolen, Fredrikstad og Oslo er representert. Vi håper fortsatt på flere båter, det er ikke for sent å melde seg på!

Her er seilingsbestemmelsene vedlagt, og foreløpig programmet er slik:

Fredag 27. august

Registrering 17:00 – 19:00
Åpningssermoni 19:00
Åpent telt m/ lett servering hele ettermiddagen
Lørdag 28. august
Briefing kl 10:00
Start kl 11:00
Bankett kl 19:00
Søndag 29. august
Start kl 10:00
Premieutdeling kl 16:00
Minner om at alle deltagere må være medlem i NYK, innmeldingsgiro finner du her: http://www.yngling.no/sites/default/files/NYK%20medlemsgiro%202010.pdf
Tell your Y-friends about this...Share on FacebookEmail this to someonePin on PinterestTweet about this on Twitter