Bli medlem av klasseklubben

Posted Posted in Bli medlem

Følgende medlemssatser gjelder for 2018: 1:  HOVEDMEDLEM / Aktiv / Y-eier: Kr. 300,-/år.  Medlemskap Norsk Ynglingklubb og Int. Yngling Ass. med Klassebevis (Herav € 20/ca kr. 200,- til International Yngling Association / IYA.) NB: For å kunne delta i int./nasjonale klasseregattaer må båten ha klassebevis fra IYA = kontingent må være betalt innen 10. mars 2:  Crew / STØTTEMEDLEM […]