Alle innlegg av Batman NOR 105 | Lene

Startet som Ynglingseiler i 2004, kjøpte NOR 105 i 2005. Seilte som ensom majestet på Jølstravatnet 2006-2012. NOR 105 gjennomgikk en høydørk-total-makeover våren 2013. NOR 105 Batman seiler med fast mannskap Claus, Lene og Petter. Styremedlem NYK 2013 Styreleder NYK 2016 -

Velkommen til Rustløseren; årets 1. Norges-Cup (NC avlyst)

Årets 1. Norges-Cupen og sesongåpning for de fleste nærmer seg med stormskritt:

Hvor: Trondhjems Seilforening TSF
Når: 7.-8. Mai (langhelgen / Kristi Himmelfart)

Trenger du overnatting?  Niclas fra Ynglinggruppea i TSF informerer: “Norges seilforbund har en avtale med Scandic hotell:

Overnatting Yngling Norges Cup

Traile båten opp? Husk at du kan søke NYK om reisetilskudd ved sesongslutt.

Velkommen til dyst på Trondheimsfjorden i mai –

Info og påmelding til NC 1  + Reisestøtte Norges-Cup

Regelverk for Norges-cup

Spesielle bestemmelser: Klasseregler / Yngling class rules

 

 

Tell your Y-friends about this...Share on FacebookEmail this to someonePin on PinterestTweet about this on Twitter

Bli medlem av klasseklubben

Følgende medlemssatser gjelder for 2016 og 2017:

1:  HOVEDMEDLEM / Aktiv / Y-eier: Kr. 450,-/år. 
Medlemskap Norsk Ynglingklubb og Int. Yngling Ass. med Klassebevis (Herav € 20/ca kr. 200,- til International Yngling Association / IYA.)

NB: For å kunne delta i int./nasjonale klasseregattaer må båten ha klassebevis fra IYA = kontingent må være betalt innen 10. mars

2:  Crew / STØTTEMEDLEM (ikke stemmeberettiget) Kr. 150,- / år.

3:  Ungdom under 18 år betaler 50%

MERK: fra 1. sept. og ut året 2016 blir medlemskap i klasseklubben NYK tilbudt til kr. 150,- for alle kategorier av hovedmedlem og kr. 50,- for alle kat. crew/støttemedlem.

Giroen merkes med:

    • Norsk Yngling Klubb
    • Før inn ønsket medlemsbeløp: 450/150
    • Kontonr.: 6039 054 6974
    • Meldingsfelt:  Oppgi navn + e-post + evt NORnr.

NYKs facebook-side: Norsk Yngling Klubb – NYK
NYKs facebook-gruppe:  Norsk Ynglingklubb

                             Velkommen til Norsk Ynglingklubb –

Tell your Y-friends about this...Share on FacebookEmail this to someonePin on PinterestTweet about this on Twitter

Kontakt oss

STYRET 2016
epost: styret[at]yngling.no

Styreleder og kasserer:
Ronny Rognhaugen | Kristiansand|
ronnyrogn[at]hotmail.com

Nestleder:
Rimmert van der Kooij | Trondheim|
rimmert[at]gmail.com

Sekretær:
Øyvind Pedersen | Trondheim|
oep231[at]gmail.com

Styremedlem og jubileumsansvarlig:
Joachim Lowzow | Sjøkrigsskolen|
Joachim.Lowzow[at]sksk.mil.no

1. Vara:
Chris Skogen | Bergen|
chrisskogen[at]live.no

2. Vara:
Tor Erik Karlsen
Thor.erik.karlsen[at]gmail.com
Flåtekontakt fra NYK i Begensregionen: Chris Skogen
Flåtekontakt fra NYK i Trondheimsregionen: Kenneth Buvik
Flåtekontakt fra NYK i Kristiansandsreg.: Ronny Rognhaugen
Flåtekontakt Oslo og Akershus: navn kommer.

Tell your Y-friends about this...Share on FacebookEmail this to someonePin on PinterestTweet about this on Twitter

Norges Seilforbund: Seilerlisens

Lisens løses av hver enkelt seiler når man deltar i Norges Cuper, Norgesmesterskap, Seilsportligaen, Mesternes Mester og / eller i internasjonale regattaer både i og utenfor Norge.

Alt som er greit å vite om NSFs seilerlisens

Merk: Personlig årslisens omfatter også forsikring på all trening og reise til og fra trening og arrangement.

Tell your Y-friends about this...Share on FacebookEmail this to someonePin on PinterestTweet about this on Twitter

SAS med egne sportspriser for medlemmer av NIF

Om du tenker å fly til Bergen for å seile NM, Trondheim for å seile Norges-cup eller kanskje du planlegger å dra til Østerrike for VM i år, kan det være verd å sjekke ut SAS sine sportspriser for medlemmer av Norges idrettsforbund NIF som reiser for å delta i et idrettsarr. Her kan du ta med sportstilbehøret ditt på en forsvarlig måte, forhåpentligvis også seilgarderoben: SAS med sportspriser for utøvere

Tell your Y-friends about this...Share on FacebookEmail this to someonePin on PinterestTweet about this on Twitter

NSF: Ny NM-regel for alle arrangører og seilere

Norges Seilforbund melder at det nå er et krav om at alle seilere som seiler NM skal være medlem av en seilforening og ha løst lisens.

Videre er det nå et krav til arrangørene om at påmelding til Norgesmesterskap skal foregå via Sail Race System (SRS). Mesterskapet blir tatt opp på NSF/SRSs terminliste etterhvert som de er klare for påmelding. (Seilmagasinet 2/2016:88)

Tell your Y-friends about this...Share on FacebookEmail this to someonePin on PinterestTweet about this on Twitter

NSF etablerer forum for klasseklubbene

NSF melder om at et klasseklubbforum er i støpeskjeen:
I følge Seilmagasinet 2/2016:89 jobber NSF nå med å etablere et forum for klasseklubbene. Dette
er interessant for vårt arbeid og vi har derfor valgt å gjengi artikkelnotatet i sin helhet.

Av Morten Jensen:

“Klasseklubbene har aldri hatt noen større formell plass i hierarkiet i idrett-Norge. Det forgrener seg fra idrettsforbund, særforbund, kretser og seilforeninger. På den annen side er det hevet over tvil at mye aktivitet skjer i klasseklubbene og at vi alle er tjent med en bedre interaksjon mellom seilforeninger og klasseklubber, sier Espen Guttormsen.

Generalsekretæren påpeker at problemstillingen er gammel, men at man nå vil forsøke å etablere et forum for klasseklubbene. Det første møtet ble nylig avholdt der det ble nedsatt en arbeidsgruppe som skal komme med forslag til hva dette forumet skal gjøre. Thomas Nilsson (NORC og J/70), Danckert Mellbye (Killing), Camilla Foss Hansen (Ekspress) og Daniel Aase (Match) utgjør arbeidsgruppen.

Når fem foreninger søker om å avholde NM i Optimist og fire vil ha NM i Ekspress, har det åpenbart vært liten dialog med klasseklubbene i forkant. Det er også en trend at klasseklubbene ønsker færre og større regattaer, mens foreningene kanskje tenker annerledes, sier Guttormsen, som tror man har behov for å prate sammen i større grad enn i dag.”

Tell your Y-friends about this...Share on FacebookEmail this to someonePin on PinterestTweet about this on Twitter

Styremøte 1 – 2016/17

Nytt styre innkalles til det 1. styremøte for NYK 2016/17 førstkommende søndag 7. Mars 2016 kl 18:00. Dersom 2 eller fler melder forfall til dette tidspunktet, blir møtet flyttet til kl 20:00 samme dag.

1. Konstituering av styret: Sekretær/nestleder og kasserer skal utpekes, samt evt. flåtekontakter (se egen post) + evt. «områdeansvarlige» (se egen post)

2. Møtekalender for året: Ønsker at vi samles 1 gang /mnd som fast møtedato. Dersom søndag er en god dag for de fleste, holder vi på denne og jeg foreslår at denne legges til 1. søndag i mnd.

3. Årshjulet for NYK. Ønsker at vi kartlegger alle de faste gjøremålene NYK har gjennom året og få laget et felles Årshjul. Ber alle tenke gjennom/undersøk og notere ned poster til vi møtes.

4. Bestilling av IYA-stickers. Ber Ronny om å ha listen over betalte hovedmedlemmer klar.

5. Fakturering: Har NYK etablert webløsning på dette, kom gjerne med innspill hvordan vi løser denne biten. Kartlegge hvor stort/lite behovet er.

6. Terminlisten: Det haster med å få terminlisten klar. Kan Chris redegjøre og evt bekrefte/avkrefte ASFs planer om en NC2 den 6.-7. juni? Har lagt ved min «private» terminliste som vi kan ha som underlag for diskusjonen.

7. Yngling Magazine: Vi har fått ballen i fanget fra avgåtte leder, jeg har kastet den tilbake med beskjed om at nytt styre kan bidra med det som angår nytt år (styresammensetning, terminliste og planer), men gammelt styre må ferdigstille, tegne & fortelle om året om året som var. Vi gjennomgår saken.

8. Webex-løsningen: Viser til mail av 01.03.2016 ifbm overdragelsen fra Karl Petter. Vi må evaluere løsningen og diskutere hva som er tjenlig bruk.

9. Flåtekontakter: Det blir viktigere enn noen gang å jobbe aktivt med miljøene vi har i Trondheim, Bergen, Bærum og Kristiansand (?). Jeg vil gjerne høre tanker om hva en flåtekontakt anno 2016 kan være.

10. «Områdeansvarlige»?: Ønsker vi at styremedlemmene skal ha dedikerte områder/ansvarsområder? Eks.vis: Media: Foto og video, arbeid inn mot Seilmagasinet, lokalaviser, spredninga av NYKsaker inkl videoer mm på veven etc) Tekst: Skrive innlegg og artikler spesielt før- og etter regatter/mesterskap. Web: Holde- og utvikle hjemmesiden. Rekruttering: av seilere og potensielle seilforeninger, mm.

11. Saker som mangler over: Noter eller meld inn saker eller områder dere ønsker at styret skal jobbe med/behandle/ vurdere å jobbe med og mot.

Vel møtt – jeg ser frem til å samarbeide med dere alle og håper vi klarer å rydde plass i kalenderen – hver gang 🙂

Lene Seim | NOR 105 BATMAN |

Tell your Y-friends about this...Share on FacebookEmail this to someonePin on PinterestTweet about this on Twitter

Styret 2015

Styreleder: Karl Petter Haugen, Askøy (gjenvalg)

Styremedlemmer:
Øyvind Pedersen, Trondheim (gjenvalg)
Ronny Rognhaugen, Kristiansand (gjenvalg)
Antonio Iversen, Sjøkrigsskolen (ny)

1.vara: Julius Yran, Sjøkrigsskolen (ny)
2.vara: Claus Gladyszak, Askøy (gjenvalg)

Revisor: Silje Fløysand, Askøy

Tell your Y-friends about this...Share on FacebookEmail this to someonePin on PinterestTweet about this on Twitter