Kategoriarkiv: Artikler

Alle nyheter / artikler hører inn med denne taggen.

NSF etablerer forum for klasseklubbene

NSF melder om at et klasseklubbforum er i støpeskjeen:
I følge Seilmagasinet 2/2016:89 jobber NSF nå med å etablere et forum for klasseklubbene. Dette
er interessant for vårt arbeid og vi har derfor valgt å gjengi artikkelnotatet i sin helhet.

Av Morten Jensen:

“Klasseklubbene har aldri hatt noen større formell plass i hierarkiet i idrett-Norge. Det forgrener seg fra idrettsforbund, særforbund, kretser og seilforeninger. På den annen side er det hevet over tvil at mye aktivitet skjer i klasseklubbene og at vi alle er tjent med en bedre interaksjon mellom seilforeninger og klasseklubber, sier Espen Guttormsen.

Generalsekretæren påpeker at problemstillingen er gammel, men at man nå vil forsøke å etablere et forum for klasseklubbene. Det første møtet ble nylig avholdt der det ble nedsatt en arbeidsgruppe som skal komme med forslag til hva dette forumet skal gjøre. Thomas Nilsson (NORC og J/70), Danckert Mellbye (Killing), Camilla Foss Hansen (Ekspress) og Daniel Aase (Match) utgjør arbeidsgruppen.

Når fem foreninger søker om å avholde NM i Optimist og fire vil ha NM i Ekspress, har det åpenbart vært liten dialog med klasseklubbene i forkant. Det er også en trend at klasseklubbene ønsker færre og større regattaer, mens foreningene kanskje tenker annerledes, sier Guttormsen, som tror man har behov for å prate sammen i større grad enn i dag.”

Tell your Y-friends about this...Share on FacebookEmail this to someonePin on PinterestTweet about this on Twitter

Styremøte 1 – 2016/17

Nytt styre innkalles til det 1. styremøte for NYK 2016/17 førstkommende søndag 7. Mars 2016 kl 18:00. Dersom 2 eller fler melder forfall til dette tidspunktet, blir møtet flyttet til kl 20:00 samme dag.

1. Konstituering av styret: Sekretær/nestleder og kasserer skal utpekes, samt evt. flåtekontakter (se egen post) + evt. «områdeansvarlige» (se egen post)

2. Møtekalender for året: Ønsker at vi samles 1 gang /mnd som fast møtedato. Dersom søndag er en god dag for de fleste, holder vi på denne og jeg foreslår at denne legges til 1. søndag i mnd.

3. Årshjulet for NYK. Ønsker at vi kartlegger alle de faste gjøremålene NYK har gjennom året og få laget et felles Årshjul. Ber alle tenke gjennom/undersøk og notere ned poster til vi møtes.

4. Bestilling av IYA-stickers. Ber Ronny om å ha listen over betalte hovedmedlemmer klar.

5. Fakturering: Har NYK etablert webløsning på dette, kom gjerne med innspill hvordan vi løser denne biten. Kartlegge hvor stort/lite behovet er.

6. Terminlisten: Det haster med å få terminlisten klar. Kan Chris redegjøre og evt bekrefte/avkrefte ASFs planer om en NC2 den 6.-7. juni? Har lagt ved min «private» terminliste som vi kan ha som underlag for diskusjonen.

7. Yngling Magazine: Vi har fått ballen i fanget fra avgåtte leder, jeg har kastet den tilbake med beskjed om at nytt styre kan bidra med det som angår nytt år (styresammensetning, terminliste og planer), men gammelt styre må ferdigstille, tegne & fortelle om året om året som var. Vi gjennomgår saken.

8. Webex-løsningen: Viser til mail av 01.03.2016 ifbm overdragelsen fra Karl Petter. Vi må evaluere løsningen og diskutere hva som er tjenlig bruk.

9. Flåtekontakter: Det blir viktigere enn noen gang å jobbe aktivt med miljøene vi har i Trondheim, Bergen, Bærum og Kristiansand (?). Jeg vil gjerne høre tanker om hva en flåtekontakt anno 2016 kan være.

10. «Områdeansvarlige»?: Ønsker vi at styremedlemmene skal ha dedikerte områder/ansvarsområder? Eks.vis: Media: Foto og video, arbeid inn mot Seilmagasinet, lokalaviser, spredninga av NYKsaker inkl videoer mm på veven etc) Tekst: Skrive innlegg og artikler spesielt før- og etter regatter/mesterskap. Web: Holde- og utvikle hjemmesiden. Rekruttering: av seilere og potensielle seilforeninger, mm.

11. Saker som mangler over: Noter eller meld inn saker eller områder dere ønsker at styret skal jobbe med/behandle/ vurdere å jobbe med og mot.

Vel møtt – jeg ser frem til å samarbeide med dere alle og håper vi klarer å rydde plass i kalenderen – hver gang 🙂

Lene Seim | NOR 105 BATMAN |

Tell your Y-friends about this...Share on FacebookEmail this to someonePin on PinterestTweet about this on Twitter

Hjeltefjordmesterskapet i Yngling 2015

 

image
Resultatlisten 5 race tot. Hjeltefjordmesterskapet 2015

Vi oppdaterer saken med resultatlisten for lørdagens Hjeltefjordmesterskap. Det ble en fantastisk solfylt dag, og vinden økte sakte men sikkert på ut over ettermiddagen.

6 race ble avfyrt, hvorav ett ble kansellert kort tid etter start pga vinddreiing. Etter 5 fullførte, ble det usedvanlig tett i teten…

Seilerne retter en STOR takk til regatta arrangørene med Ole- Jørgen Michelsen i spissen for flott gjennomført mesterskap.

En finfin høstdag på fjorden vest i havgapet  🙂

__________________________________________________________________________

Fredag 16. Oktober 2015:

I morgen 17. Oktober seiler Ynglingene på Vestlandet årets siste entyperegatta på Hjeltefjorden, med Askøy Seilforening som arrangør.

I skrivende stund er 9 Ynglinger påmeldt, – dette lover bra !

(Et skrått blikk på mannskapslisten viser at det KAN se ut som at noen vil måtte jobbe iherdig utover natten med å friste sine høstslappe seilvenner med SOL, FJORD + TØFF konkurranse om de blir med på startlinjen denne høstmorgenen  😉

Velkommen på fjorden – Y – vi gleder oss  –

Hjeltefjordmesterskapet for Yngling 2015
Hjeltefjordmesterskapet for Yngling 2015
Tell your Y-friends about this...Share on FacebookEmail this to someonePin on PinterestTweet about this on Twitter

Uttak til VM 2015

Følgende båter/crew er tatt ut til å representere Norge under VM 2015.

-NOR 409 Svein Andre Hol (ASF)
-NOR 007 Leif Kristian Garvik (RAN)
-NOR 138 Karl Emil Haugen (ASF)
-NOR 404 Karl Petter Haugen (ASF)
-NOR 369 Chris Skogen (ASF)
-NOR 217 Silje Fløysand (ASF)
-NOR 311 Stian Soltvedt (ASF)
-NOR 333 Håvard Austefjord (BSF)
-NOR 25 Julius Yran (SKSK)
-NOR 363 Kenneth Buvik (TSF)
-NOR 254 Torstein Hellebust (SKSK)
-NOR 27 Antonio Iversen (SKSK)
-NOR 143 Mikael Viggen (TSF)
-NOR 284 Ove Flatnes (ASF)

Tell your Y-friends about this...Share on FacebookEmail this to someonePin on PinterestTweet about this on Twitter

Norges Cup 2014

1. Svein Andre Hol, White Russian (1+1+1)
2. Chris Skogen, Team Guffen (2+5+2)
3. Karl Petter Haugen, Bravo Zulu (3+4+5)
4. Torstein Hellebust, Frostbite (5+2+8)
5. Karl Emil Haugen, Skyline (4+9+6)*)
6. Claus Gladyszak, Batman (24+7+3)
7. Stian Soltvedt, Skvettlappen (24+2+11)
8. Leif Kristian Garvik, Salt 4 (24+4+10)
8. Camilla Tveråmo, Bølla (3+11+24)
10. Arne Vidar Sjønøst, Miami Beach (5+18+24)
11. Niclas Fredman, Sydney (10+17+24)
11. Joakim Skovly, Blue Track (24+3+24)

Da er alle Nasjonale ynglingregattaer over for i år. NYK vil takke alle som har deltatt og samtidig ønske velkommen til nye seilaser i 2015.

Tell your Y-friends about this...Share on FacebookEmail this to someonePin on PinterestTweet about this on Twitter

Vil du bli en bedre seiler, eller bare lære deg å seile?

Vil du bli en bedre seiler, eller bare lære deg å seile?

-spør Ynglingseilerne i Trondhjems Seilforening med invitasjon ut til alle x-seilere, tur- og havseilere og alle dem som går med en urealisert seilespire i magen…

Ta en kikk på flyeren de har laget, skriv en melding, -og du er i gang:

“TSF har et aktivt Ynglingmiljø i vekst, med en erfaren trener. Vårt mål er at det skal være enkelt og gøy å begynne med Yngling. Det vil alltid være plass til et par ekstra, så i starten trenger du ikke leie/kjøpe båt.”

Les videre: Flyer Yngling-gruppa H 2014

 

Tell your Y-friends about this...Share on FacebookEmail this to someonePin on PinterestTweet about this on Twitter

NM

 

Yngling1

5-7. September blir det  arrangert Åpent NM for Yngling i Askøy Seilforening. Påmelding finnes finner man ved å klikke  her, eller på seilmagasinet sine sider.  Så sett av denne helgen og bli med på årets største ynglingevent.

For de som ønsker overnatting og/eller bespisning i klubbhuset på Askøy ta kontakt med Sverre Valeur på sverre@nordbye.no.

Notice of Race Open NOR Championship 2014

Tell your Y-friends about this...Share on FacebookEmail this to someonePin on PinterestTweet about this on Twitter

Ynglingåret 2013

Årsberetning NYK 2013

Ynglingåret 2013

Styret i Norsk Ynglingklubb 2013:

Leder: Karl Petter Haugen
Nestleder/sekretær: Svein Andre Hol
Kasserer: Ronny Rognlien
Styremedlem: Øyvind Pedersen
Styremedlem: Lene Seim, konstituert (Chris Skogen 1.juni-29.aug.)
Styremedlem: Sverre Valeur

Det har vært et spennende år for norsk ynglingseiling og ikke minst for arbeidet i klubbstyret. Her følger noen av årets høydepunkter i året som ligger bak oss:

Juni: Militært VM i Yngling i Bergen:
I Askøy Seilforening ble det gjennom vinteren og foråret jobbet hardt frem mot militært VM 2013 hvor foreningen stod som vertskap. En stor Ynglingflåte ble gjennom vinteren og foråret istandsatt og oppgradert. ASF har siden 2005 hatt et nært samarbeid med Sjøkrigsskolen (SKSK) som vertsforening for SKSK sine 9 Ynglinger og vert for Norges militære Nordiske Mesterskap. Foreningen eier selv 3 båter og har 4 på langtidslån, og sammen med privateide Ynglinger huser ASF per d.d til sammen 26 Ynglinger.

Dette er en betydelig flåte som gir store muligheter for mye god start- og felt-trening og selvsagt mulightene som ligger i å kunne samle Yngling-Norge nå i disse viktige og ikke minst spennende klassebygge-årene vi er inne i.

Juli: Open Yngling World Championship 2013, Brunnen i Sveits

August: Høstcup
ASF seilte høstcup hver torsdag etter sommerferien frem til og med entyperegattaen i Ran Seilforening i slutten av september.
I Trondhjems Seilforening

September: NM/klassemesterskap og entyperegatta
ASF var også vertskap for årets Norgesmesterskap. Hele 22 påmeldte Ynglinger lovet veldig bra for endelig å få et godkjent NM.
17 lag fra Bergensregionen, 2 fra Trondheim og ett fra Osloregionen stilte til start. Dessverre utenble vinden denne NM-helgen, og etter et betydlig antall starter, ble det bare gjennomført 2 gyldige seilaser. Norgesmesterskapet ble derfor, til tross for 21 startende båter, omgjort til klassemesterskap.
Seilerne fikk derimot god start- og felttrening i lite vind, -i tillegg til å samle dyrebar erfaring med regattalokasjonens tidvis spesielle strømforhold, noe som kan komme godt med når Norge om halvannet år skal være vertskap for Open Yngling World Championship 2015, eller “yworlds 2015” som er den off. nettversjonens tittel .

Ved Leder i Norsk Ynglingklubb, Karl Petter Haugen

Tell your Y-friends about this...Share on FacebookEmail this to someonePin on PinterestTweet about this on Twitter

Nyhetsbrev fra leder | Oppdatering om styrets arbeid |

Kjære alle Ynglinginteresserte.

Norsk Ynglingklubb vil på denne måten ønske alle interesserte i Ynglingklassen velkommen til et nytt spennende år for Ynglingseiling. Samtidig vil vi forsøke å informere litt om Norsk Ynglingklubb sin virksomhet og aktuelle saker.

Seilsesongen 2014
En ny sesong står for døren, og NYK har en rekke planlagte aktiviteter for 2014. Nytt av året er en egen Norgescup for Yngling med en nasjonal ranking. Norgesmesterskapet vil som i fjor bli arrangert av Askøy Seilforening. I tillegg er det planlagt to treningssamlinger i Bergensområdet til våren. Vi håper å se så mange Ynglingseilere som mulig på disse arrangementene. Husk at det er mulig å leie båt eller tilhenger.
NYK har et mål om å få med inntil fem team til VM i Travenmunde i Tyskland i midten av juli. Tre team har allerede bekreftet deltakelse.
Terminliste 2014
11.-14. april – treningssamling ASF
1.-2. mai – treningssamling ASF
3.-4. mai – Norgescup 1 ASF
24.-25.mai – Norgescup 2 TSF
14.-15. juni – Norgescup 3 BS/Milde
18.-26. juli – VM i Travemunde
6.-7. september NM/Norgescup 4 ASF
19.-21. september Norgescup 5 RAN

VM 2015
Norge skal neste år arrangere VM for Yngling. Det er Askøy Seilforening som er arrangør og dette vil bli en ypperlig anledning for å øke interessen for klassen over hele landet.
Her er det bare å starte trening for VM på hjemmebane. Vi satser på å delta med 15-20 norske båter. For dem som ikke vil seile, kan du være med å arrangere det største Yngling arrangementet i Norge på mange år.
Har du lyst til å være med å arrangere, ta kontakt med Jan Rune Hopland i organisasjonskomiteen på tlf. 98254045.

Kommunikasjon
Norsk Ynglingklubb har tatt mange grep på kommunikasjonsfronten siste år. Vi har opprettet en egen åpen Facebook gruppe for NYK, i tillegg til en lukket gruppe dedikert for medlemmer. På medlemssidene går det spennende diskusjoner, tips, regelnøtter, bilder etc.
NYK har også etablert en ny og flott hjemmeside. Sjekk ut www.yngling.no.

Medlemskontigent
For å drive en aktiv klasseklubb til fremme for den erkenorske Ynglingen, er det viktig at klubben har en tilfresstillende økonomi. Mange har allerede betalt kontingent for 2014, noe vi setter stor pris på.
Kontingent for 2014 har følgende satser:
Fullt medlem kr. 410,-
Assosiert medlem kr. 100,-
Alle medlemmer (fullt og assosiert) har møte- og stemmerett ved årsmøtet, tilgang til medlemsmøter og klubbens sosiale medier.
I tillegg vil du som fullt medlem motta IYA sticker. Dette er en betingelse for å starte i regatta i henhold til klassereglene.
Fra 2014 har vi også etablert en god rabattavtale med Verktøy og Maskin AS for medlemmer med fullt medlemsskap.
Her oppnår du hele 20% rabatt på alle Hempel sine produkter i tilllegg til en rekke varer som malerverktøy og skruer.
Verktøy og Maskin kan du kontakte på tlf. 56152070 eller epost sveinandre@fpt.no.

Medlemskontigent betaler du enkelt på NYK sin konto 6039 05 46974. Betal kontigent i dag og støtt Ynglingklubben!

Årsmøtet 2014
Årsmøtet for NYK gjennomføres søndag 9. februar kl. 1900 på Askøy Seilforening. Det vil være mulig å delta gjennom Skype. Dokumenter til årsmøtet legges ut fortløpende på www.yngling.no.
Vi har behov for representanter til styret. Ta gjerne kontakt med leder på kphaugen@online.no dersom du kunne tenke deg å være med å styre utviklingen i Ynglingnorge.

Velkommen i NYK og på regattabanen til våren.

Med yngling hilsen

Karl Petter Haugen
Leder Norsk Ynglingklubb

Tell your Y-friends about this...Share on FacebookEmail this to someonePin on PinterestTweet about this on Twitter

Årsberetning for seilåret 2013 | styret

Tekst: Karl Petter Haugen, leder NYK

NORSK YNGLINGKLUBB

Årsberetning for Norsk Ynglingklubb (NYK) 2013

Styrets arbeid:
Styret har i 2013 bestått av følgende:
Leder: Karl Petter Haugen
Nestleder/sekretær: Svein Andre Hol
Kasserer: Ronny Rognehaugen
Styremedlem: Øyvind Pedersen
Styremedlem: Sverre Valeur
Styremedlem: Lene Seim (Chris Skogen til 19.8.2013)

Teknisk ansvarlig utpekt til IYA: Ronny Rognhaugen
Kontaktperson for Ynglinggruppen i Trondheimsområdet har vært Karsten Schroeder.

Det har vært relativ stor aktivitet i styret hvor det har vært avholdt 3 styremøter etter konstituering 1.6.2013 i tillegg til ett i januar 2014.

Den gamle hjemmesiden til NYK ble oppfattet som tungvinn og lite brukervennlig. Det er i løpet av høsten opprettet en ny hjemmeside (www.yngling.no) som skal sikre bedre kvalitet på informasjon til medlemmene.

Som et ledd i arbeidet med å synliggjøre klassen som lekker, attraktiv og ikke minst internasjonal, er vi nå godt i gang med å jobbe ut en ny visuell profil som innebærer endring av logo, typografi og bildebehandling for bruk i utarbeidelse av alt materiell vi benytter inn- og utad. Noe som igjen vil påvirke signalene vi sender ut når vi kommuniserer med omverdenen. Dette vil først og fremst være synlig på de ulike plattformene vi bruker som eksempelvis den nye websiden yngling.no, facebooksiden og den nye facebook-gruppen vår for medlemmene.

For å styrke kommunikasjonen mot medlemmer og Yngling interesserte for øvrig, er det i tillegg opprettet to Facebook sider. En for NYK medlemmer og en som er åpen for alle som ønsker det.

Til årets NM ble det utarbeidet og produsert en egen Yngling-T-skjorte. Denne ble
promotert under arrangementet og kan bestilles av alle interesserte hos NYK. T-skjorten koster kun 200,- + port.

Styret har tatt tak i rutiner for og bedre kompetanse innen teknisk måling av våre båter. Det er blant annet utferdiget rutiner for utstedelse av klassebevis i henhold til klassereglene. Det er også opprettet rutiner for utstedelse av seilnummer. I 2013 ble det utstedt fire klassebevis og to seilnummer.

Som et videre ledd i å gjøre Ynglingen til en attraktiv, sterk og stor klasse også i Norge, har styret i 2013 startet opp et grunnleggende arbeid for å fastlegge strategi og mål for klasseklubben. Målet for denne prosessen er å sikre klasseklubben en god og levedyktig posisjon nasjonalt, samt gi et verktøy for styring av klubben og klassens fremdrift i årene som kommer.

Styret har jobbet med å utarbeide og synliggjøre en pakke med medlemsfordeler for NYK medlemmer. Dette innebærer blant annet en rabatt på 20% for medlemmer med fullt medlemsskap (410,-) på Hempel sine produkter i tillegg til malerverktøy og skruer hos Verktøy og Maskin på Askøy.

NYK og ynglingseiling var 21.-22. september representert på Idrettens dag på Askøy. Det var team BATMAN med Lene Seim og Claus Gladyszak som tok jobben. Standen ble besøkt av mange kommende ynglingseilere i alle aldre.

NYK er representert i organisasjonskomiteen til VM i 2015 som skal arrangeres av Askøy Seilforening. NYK har ingen formell rolle i forbindelse med arrangementet, men vil støtte opp under kontakten mellom IYA og ASF. Det er utarbeidet en egen avtale som undertegnes av IYA, ASF og NYK.

Aktivitet
I 2013 ble det gjennomført NM på nasjonalt nivå. I tillegg er det gjennomført regionale regattaer for Yngling på Vestlandet og i Trondheim. Det er stor aktivitet i miljøet rundt Askøy Seilforening med rundt 25 båter og Trondheim Seilforening med rundt 8 båter. Aktiviteten ellers i landet synes marginal.

Årets NM ble arrangert av Askøy Seilforening og gikk av stabelen 6.-8. September. Det var påmeldt 22 båter. Svært lite vind medførte at det kun ble gjennomført 2 gjeldende seilaser, og således ikke gyldig NM. Resultatene ble som følger:
1. NOR-247 Blue Track – Joakim Skovly, Jon Bjørklund (ASF)
2. NOR-138 Kon Leaky – Svein Andre Hol, Fabian Bruvik, Eivind Mellingen (ASF)
3. NOR-369 Team Guffen – Chris Skogen, Per Ivar Thorsen, Rikke Thorsen (ASF)
4. NOR-58 Tyten – Vilhelm Vardøy, Lasse Karstensen, Arne Sjønøst (Bundefjorden sf)
5. NOR-404 BravoZulu – Karl Petter Haugen, Jan Rune Hopland, Karl Emil Haugen (ASF)
6. NOR-317 Sidney Again – Silje Fløysand, Rannveig Strømsnes, Trine-L Isager (ASF)
7. NOR-311 Skvettlappen – Stian Soltvedt, Jon Lystrup, Øyvind Tangseth (ASF)
8. NOR-105 Batman – Claus Gladyszak, Lene Seim, Petter Hermansen (ASF)
9. NOR-217 NN – Leif Kristian Garvik, Dag Erik Fotland, Lars Selheim (RAN)
10. NOR-100 Kveita – Morten Solheim, Øystein Sæle, Petter Sørhaug (ASF)
11. NOR-67 Y13 – Julie Fossem, ?, ? (SKSK)
12. NOR-25 Y02 – Erik Tjølsen, Julius Yran, Lasse Fornes (SKSK)
13. NOR-221 Asterix – Fredrik Karlsen, Tom Iversen, Signe Livgar (ASF)
14. NOR-365 Dreggen – Anders Dyngeland, Lasse Sørheim, Erik Lindstad (SKSK)
15. NOR-384 Odette – Karsten Schroeder, Niclas Fredman, Anders Østmann (TSF)
16. NOR-26 Offline jr – Knut A Tefre, Nikolai Ugelvik (TSF)
17. NOR-254 NOR254 – Torstein Hellebust, Lasse Åsbø, Jørund Sildnes (SKSK)
18. NOR-394 Y9 – Nils Olav Handegard, Steinar Vesta, Øyvind Fiksen (ASF)
19. NOR-29 Sjøkrigskolen – Karl Liavåg, Peter Brandt, Thorleif Bugge (SKSK)
20. NOR-159 Bottoms Up – Sandra McCarley, Inga Potter, Kasja Parding (ASF)
21. NOR-27 Y04 –Tom Erik Higraff, Jens Breivik, Heriette Fure (SKSK)
22. NOR-145 Moonbeam – Yngve Hagen (ASF) DNC

For 2014 er det planlagt Norgescup serie med ranking i tillegg til NM.

Norge stilte etter flere år uten deltakelse et lag til VM i Brunnen Sveits. Dette var NOR-138 Kon Leaky med Svein Andre Hol, Eivind Mellingen og Fabian Bruvik. Laget endte på 32. plass av 52 deltakere. I forbindelse med deltakelse, ble det bevilget kr. 2.500,- i reisestøtte fra NYK til laget.

AGM IYA
NYK var representert på IYA (International Yngling Association) ved styrets leder. Den viktigste saken for NYK var å få VM til Norge i 2015. I tillegg til Norge (Askøy Seilforening), hadde også Sverige søkt. Etter lang diskusjon trakk Norge det lengste strået og skal arrangere VM for Yngling sommeren 2015 på Askøy.

Styret i Norsk Ynglingklubb 2013

Lene Seim​​ / Svein Andre Hol​​ / Ronny Rognhaugen

Øyvind Pedersen​​ / Sverre Valeur

Karl Petter Haugen

Tell your Y-friends about this...Share on FacebookEmail this to someonePin on PinterestTweet about this on Twitter

Budsjett 2014 | Norsk Ynglingklubb

Budsjett NYK 2014

Inntekter
Fullt medlem (25×410) 10.250,-
Assosiert medlem (20×100) 2.000,-
Sponsor inntekt
Utstedelse/fornyelse av klassebevis 5.000,-
Avgift seilnummer 1.000,-
Startavgift NC 3.000,-
Diverse
T-skjorte salg 3.000,-
Renteinntekter 100,-
Sum inntekter 24.350,-

Kostnader
IYA avgift (25) 4.500,-
Porto 200,-
Rekvisita 300,-
Reisestøtte*)
-VM 6.000,-
-Nordisk 2.000,-
-NM 2.000,-
Målerseminar 2.000,-
Diverse 3.350,-
Kostander NC 1.500,-
Profilering og rekruttering 2.000,-
Bankgebyr 500,-
Sum kostnader 24.000,-

*) Reisestøtte fordeles med 6000,- (VM), 2000,- (Nordisk) og 2000,- (NM). Dersom det ikke deltar medlemmer på en eller flere av arrangementene, kan styret omfordele midlene innenfor posten.

Tell your Y-friends about this...Share on FacebookEmail this to someonePin on PinterestTweet about this on Twitter