Kategoriarkiv: Årsmøter

Her samles all årsmøterelatert materiale kronologisk. Innkallelser. Protokoller. Referater ect.

Årsmøte i NYK

Innkalling til årsmøte i NYK for året 2009.

Mandag 22. mars kl 1900 i Trondheim. Møtet avholdes i lokalene til Erling Haug AS, Vestre Kanalkai 24. Deltagere utenbys kan delta via telefon. Send en mail til brobakke@gmail.com / ring 41 47 37 17 om du vil delta.

 

Frist for å melde saker til behandling:
Forslag som skal behandles på årsmøtet, må skriftlig meddeles styret innen mandag den 15.03.2010.

 

Stemmeberettigede:
Alle medlemmer som har vært medlem i minst 1 måned og har sine økonomiske forhold i orden overfor foreningen er stemmeberettiget ved årsmøtet.

 

Foreløpig saksliste:

A Styrets beretning og regnskap.

B Seilaktiviteter 2010
Klassemesterskap
VM i Nederland
Match racing med Yngling

C Fastsette medlemskontigent for 2010

D Valg av nytt styre. Val av revisor. Registrering av NYK i
Brønnøysund for bank m.m. Årsrapport til NSF

E Eventuelt

 

Vel møtt!

Kristine Brobakke

Leder NYK

Tell your Y-friends about this...Share on FacebookEmail this to someonePin on PinterestTweet about this on Twitter

Referat fra ekstraordinært årsmøte i Norsk Ynglingklubb

Ekstraordinært årsmøte ble holdt i Trondheim 17. februar kl 1900, med deltagelse fra Bergen og Kristiansand over Skype. Det møtte 5 NYK medlemmer til årsmøtet.

Det var ingen kommentarer til innkallingen, og sakslisten ble godkjent av årsmøtet.

Saksliste:
1.Valg av styre.

Styrets forslag til nye styremedlemmer ble fremlagt, og enstemmig vedtatt av årsmøtet.

Nytt styre i Norsk Ynglingklubb er:
Leder: Kristine Brobakke – Trondhjem Seilforening (ny)
Kasserer: Ronny Rognhaugen – Kristiansand Seilforening (gjenvalg)
Styremedlem: Øyvind Pedersen – Trondhjem Seilforening (gjenvalg)
Styremedlem: Janicke Nyheim – Askøy Seilforening (ny)
Styremedlem: Sverre Kvalheim – Trondhjem Seilforening (ny)

2.Fastsettelse av medlemskontingent

Styret foreslår å beholde eksisterende nivå på medlemskontingenter,
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

I forkant av neste ordinære årsmøte vil styret gjøre en gjennomgang av klubbens økonomi og nye aktivitetsnivå, og komme tilbake med et mer gjennomtenkt nivå for medlemskontingent.

3.Eventuelt

Medlemslistene må oppdateres, noe som kom tydelig frem fra returposten av årsmøteinnkallingen. Øyvind Pedersen oppdaterer adresselistene, og oversender kasserer.

4.Orienteringssaker

Terminliste 2009:
VM i Yngling holdes i Kalmar, Sverige 31. juli – 8. august.
Klassemesterskap holdes i Trondheim, 8. -9. august.
Nordisk mesterskap holdes i København 22. – 23. august.

Invitasjoner vil legges ut på www.yngling.no

Kristine Brobakke
08.03.09

Tell your Y-friends about this...Share on FacebookEmail this to someonePin on PinterestTweet about this on Twitter

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i NYK, tirsdag 17.02.09

Det innkalles herved til ekstraordinært årsmøte i Norsk Ynglingklubb tirsdag 17.02.2009 kl 19:00 i Trondheim. Utenbys medlemmer kan avgi skriftlig forhåndstemme til styret, eller delta over skype/telefon.

Det er tatt initiativ til å revitalisere NYK. Klubben har kun 6 betalende medlemmer i 2008, og knapt noe aktivitet. Men Trondheim, Bergen og Kristiansand har et aktivt ynglingmiljø, og representanter herfra vil bli foreslått til nytt styre. Dersom flere områder ønsker representanter i styret, ta kontakt snarest.

Målet med å gjenopplive klubben er å skape et forum for ynglingseilerne, rekruttere nye seilere til klassen, arrangere klassemesterskap og drifte websidene våre.

Saksliste:
Foreløpig saksliste er valg av nytt styre, fastsettelse av medlemskontingent, og orientering om aktivitetsplan for 2009. Fullstendig saksliste legges ut på www.yngling.no den 10.02.2009

Frist for å melde saker til behandling:
Forslag som skal behandles på årsmøtet, må skriftlig meddeles styret innen tirsdag den 03.02.2009.

Stemmeberettigede:
Alle medlemmer som har vært medlem i minst 1 uke og har sine økonomiske forhold i orden overfor foreningen er stemmeberettiget ved årsmøtet.

Lokaler:
Hjemme hos Øyvind Pedersen,
Dyrborgveien 23, 7020 Trondheim

Vi ønsker deg en flott seilsesong, og håper du engasjerer deg i NYK!

Trondheim, 21.01.2009 , på vegne av Styret i NYK

Øyvind Pedersen
e-post: oep@captech.no
mob: 908 83 568

Medlemskontigent:
For å betale medlemskontingent, sett inn 150/320 kr på konto 6039.05.46974. Husk å legge inn ditt navn på meldingslinjen. Send så en e post til ronnyrogn[alfakrøll]hotmail.com med informasjon om adresse, navn og seilnummer på hvilken båt du seiler, hvilken seilforening du seiler for. Pris for mannskap er 150 kr, båteiermedlemskap (inkl IYA boatsticker) er 320 kr.

PDF-utgave av inkalling per post: Trykk her

Tell your Y-friends about this...Share on FacebookEmail this to someonePin on PinterestTweet about this on Twitter