Årsmøte i Norsk Ynglingklubb

Posted 3 CommentsPosted in Årsmøter

  SAKSLISTE: Godkjenning av innkalling og dagsorden Valg av ordstyrer og referent Styrets beretning for 2011/2012 Fremlagt forslag (må være sekretariatet i hende innen torsdag 30. Mai, se epostadresse under) Behandle regnskap for 2011/2012 Vedta budsjett for 2013 Fastsette medlemskontigent for 2014 Valg av styre   Dokumenter til årsmøtet legges fortløpende ut på www.yngling.no og […]

Årsmøteprotokoll

Posted Leave a commentPosted in Årsmøter

Årsmøteprotokoll, Norsk Ynglingklubb Dato: 22. mars, 2010 Tid: 1900 Sted: Erling Haug AS, Vestre Kanalkai 24 Til stede: Tillitsvalgte: Leder: Kristine Suul Brobakke Representant Midt-Norge: Sverre Kvalheim Representant Sørlandet: Ronny Rognhaugen (pr. telefon) Representant Vestlandet: Janicke Sjursen Nyheim (Anne Raangs stedfortreder pr telefon) Webansvarlig: Øyvind Pedersen Andre medlemmer: Maren Magda Krogstad Ole K. Simensen (pr. […]

Referat fra ekstraordinært årsmøte i Norsk Ynglingklubb

Posted Leave a commentPosted in Årsmøter

Ekstraordinært årsmøte ble holdt i Trondheim 17. februar kl 1900, med deltagelse fra Bergen og Kristiansand over Skype. Det møtte 5 NYK medlemmer til årsmøtet. Det var ingen kommentarer til innkallingen, og sakslisten ble godkjent av årsmøtet. Saksliste: 1.Valg av styre. Styrets forslag til nye styremedlemmer ble fremlagt, og enstemmig vedtatt av årsmøtet. Nytt styre […]

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i NYK, tirsdag 17.02.09

Posted Leave a commentPosted in Årsmøter

Det innkalles herved til ekstraordinært årsmøte i Norsk Ynglingklubb tirsdag 17.02.2009 kl 19:00 i Trondheim. Utenbys medlemmer kan avgi skriftlig forhåndstemme til styret, eller delta over skype/telefon. Det er tatt initiativ til å revitalisere NYK. Klubben har kun 6 betalende medlemmer i 2008, og knapt noe aktivitet. Men Trondheim, Bergen og Kristiansand har et aktivt […]