Innkalling til årsmøte i Norsk Ynglingklubb 9. februar 2014

Posted Leave a commentPosted in Årsmøter

Det kalles herved inn til årsmøte i Norsk Ynglingklubb. Tid: Søndag 9. februar 2014  kl. 19.00. Sted: Askøy Seilforening (deltakelse på Skype er mulig) Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet bes sendt styret så snart som mulig. Vi har også behov for kandidater til styret. Send epost til kphaugen@online.no Fullstendig saksliste blir publisert på […]

Årsmøte i Norsk Ynglingklubb

Posted 3 CommentsPosted in Årsmøter

  SAKSLISTE: Godkjenning av innkalling og dagsorden Valg av ordstyrer og referent Styrets beretning for 2011/2012 Fremlagt forslag (må være sekretariatet i hende innen torsdag 30. Mai, se epostadresse under) Behandle regnskap for 2011/2012 Vedta budsjett for 2013 Fastsette medlemskontigent for 2014 Valg av styre   Dokumenter til årsmøtet legges fortløpende ut på www.yngling.no og […]

Årsmøteprotokoll

Posted Leave a commentPosted in Årsmøter

Årsmøteprotokoll, Norsk Ynglingklubb Dato: 22. mars, 2010 Tid: 1900 Sted: Erling Haug AS, Vestre Kanalkai 24 Til stede: Tillitsvalgte: Leder: Kristine Suul Brobakke Representant Midt-Norge: Sverre Kvalheim Representant Sørlandet: Ronny Rognhaugen (pr. telefon) Representant Vestlandet: Janicke Sjursen Nyheim (Anne Raangs stedfortreder pr telefon) Webansvarlig: Øyvind Pedersen Andre medlemmer: Maren Magda Krogstad Ole K. Simensen (pr. […]

Referat fra ekstraordinært årsmøte i Norsk Ynglingklubb

Posted Leave a commentPosted in Årsmøter

Ekstraordinært årsmøte ble holdt i Trondheim 17. februar kl 1900, med deltagelse fra Bergen og Kristiansand over Skype. Det møtte 5 NYK medlemmer til årsmøtet. Det var ingen kommentarer til innkallingen, og sakslisten ble godkjent av årsmøtet. Saksliste: 1.Valg av styre. Styrets forslag til nye styremedlemmer ble fremlagt, og enstemmig vedtatt av årsmøtet. Nytt styre […]

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i NYK, tirsdag 17.02.09

Posted Leave a commentPosted in Årsmøter

Det innkalles herved til ekstraordinært årsmøte i Norsk Ynglingklubb tirsdag 17.02.2009 kl 19:00 i Trondheim. Utenbys medlemmer kan avgi skriftlig forhåndstemme til styret, eller delta over skype/telefon. Det er tatt initiativ til å revitalisere NYK. Klubben har kun 6 betalende medlemmer i 2008, og knapt noe aktivitet. Men Trondheim, Bergen og Kristiansand har et aktivt […]