Årsmøtet 2015 | Årsberetning for seilåret 2014

Posted Posted in Årsmøter

NORSK YNGLINGKLUBB Årsberetning for Norsk Ynglingklubb (NYK) 2014 Styrets arbeid: Styret har i 2014 bestått av følgende: Leder: Karl Petter Haugen Nestleder/sekretær: Torstein Hellebust Kasserer: Ronny Rognehaugen Styremedlem: Øyvind Pedersen Styremedlem: Sverre Valeur Styremedlem: Claus Gladyszak Teknisk ansvarlig utpekt til IYA: Ronny Rognhaugen Godkjente klassemålere for Yngling er pr. i dag: -Ronny Rognhaugen -Karl Petter […]

Årsberetning for seilåret 2013 | styret

Posted Posted in Årsmøter, Artikler

Tekst: Karl Petter Haugen, leder NYK NORSK YNGLINGKLUBB Årsberetning for Norsk Ynglingklubb (NYK) 2013 Styrets arbeid: Styret har i 2013 bestått av følgende: Leder: Karl Petter Haugen Nestleder/sekretær: Svein Andre Hol Kasserer: Ronny Rognehaugen Styremedlem: Øyvind Pedersen Styremedlem: Sverre Valeur Styremedlem: Lene Seim (Chris Skogen til 19.8.2013) Teknisk ansvarlig utpekt til IYA: Ronny Rognhaugen Kontaktperson […]