Saksdokumenter for årsmøtet 2017 Norsk Ynglingklubb

Posted Posted in Årsmøter, Dokumenter

Signert Årsmøtereferat NYK 2016/17 Sakliste Årsmøtet 28.03 Norsk Ynglingklubb 2017 Innstilling fra valgkomiteen. Utvidet liste Styrets beretning og styreagenda gjennom seilåret 2016/17 Forslag til rankingmodell for 2017 Medlemsliste NYK 2016 /okt. Terminlisten 2017 og forslag til terminliste inkl vekting iht ny rankingmodell Regnskap NYK 2016 med forslag til budsjett 2017 Lover Norsk Ynglingklubb, rev.29.03.2016       […]

Innstilling fra valgkomiteen

Posted Posted in Årsmøter

Til           Styret i NYK Fra         Valgkomiteen v/Claus Dato      4. mars, 2017 Sak         Innstilling fra valgkomiteen   Viser til årsmøtevedtaket om å opprette valgkomite for årsmøte 2017 i NYK. Komiteen har så langt klart å mønstre fire kandidater til styret 2017 – 2018. Dette er (i alfabetisk rekkefølge): Rimmert Cage Trondheim Seilforening Joachim Lowzow Sjøkrigsskolen Seilforening […]

Årsmøtet 2015 | Årsberetning for seilåret 2014

Posted Posted in Årsmøter

NORSK YNGLINGKLUBB Årsberetning for Norsk Ynglingklubb (NYK) 2014 Styrets arbeid: Styret har i 2014 bestått av følgende: Leder: Karl Petter Haugen Nestleder/sekretær: Torstein Hellebust Kasserer: Ronny Rognehaugen Styremedlem: Øyvind Pedersen Styremedlem: Sverre Valeur Styremedlem: Claus Gladyszak Teknisk ansvarlig utpekt til IYA: Ronny Rognhaugen Godkjente klassemålere for Yngling er pr. i dag: -Ronny Rognhaugen -Karl Petter […]

Årsmøtet 2015 | Godkjent budsjett for 2015

Posted Posted in Årsmøter

Budsjett NYK 2015 Inntekter Fullt medlem (70×450)​​ ​31.500,- Assosiert medlem (40×150)​ ​ 6.000,- Sponsor inntekt Utstedelse/fornyelse av klassebevis​ 4.000,- Avgift seilnummer​​​ ​ 1.000,- Startavgift NC ​​​ ​ 3.000,- Diverse Renteinntekter ​​​ ​ 100,- Sum inntekter​​​​45.600,- Kostnader IYA avgift (70)​​​ ​ 8.800,- Porto​​​​​​ 200,- Rekvisita​​​​​ 300,- Reisestøtte*)​​​​​ -VM​​​​​ 3.000,- -NM​​​​​ 5.000,- -NC og regatta i utlandet​​ […]

Årsmøtet i NYK 2014 – Protokoll

Posted Posted in Årsmøter

Protokoll fra årsmøtet i Norsk Ynglingklubb (NYK) 2014 Askøy den 09.02.2014 Sak 1.1 Godkjennelse av de stemmeberettigede: 7 stemmeberettigede var til stede ved starten av møtet. 1 stemmeberettiget fulgte møtet via Skype. Følgende hadde ordet i saken: Karl Petter Haugen, Lasse Fornes Sak 1.2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden Innstilling: SAKSLISTE: Godkjenning av innkalling og […]

Årsmøtet 2015 | Styrets forslag til budsjett

Posted Posted in Årsmøter

Budsjett NYK 2015 Inntekter Fullt medlem (70×450)​​ ​31.500,- Assosiert medlem (40×150)​ ​ 6.000,- Sponsor inntekt Utstedelse/fornyelse av klassebevis​ 4.000,- Avgift seilnummer​​​ ​ 1.000,- Startavgift NC ​​​ ​ 3.000,- Diverse Renteinntekter ​​​ ​ 100,- Sum inntekter​​​​47.600,- Kostnader IYA avgift (70)​​​ ​ 12.600,- Porto​​​​​​ 200,- Rekvisita​​​​​ 300,- Reisestøtte*)​​​​​ -VM​​​​​ 3.000,- -NM​​​​​ 5.000,- -NC1,NC3 og NC4​​​ 5.000,- Reisestøtte […]

Årsmøtet i NYK 2014 – sakliste

Posted Posted in Årsmøter

Årsmøte i Norsk Yngling Klubb Søndag 9. februar2014 kl. 1900 Askøy Seilsportsenter Det innkalles herved til årsmøte i Norsk Ynglingklubb søndag 9. februar 2014 kl. 1900 på Askøy Seilsportsenter. Utenbys medlemmer kan delta over skype (se instruksjoner under). SAKSLISTE: Godkjenning av innkalling og dagsorden Valg av ordstyrer og referent Styrets beretning for 2013 Fremlagt forslag […]

Innkalling Årsmøte Norsk Ynglingklubb 2014

Posted Posted in Årsmøter, Artikler

Årsmøte i Norsk Yngling Klubb Søndag 9. februar2014 kl. 1900 Askøy Seilsportsenter Det innkalles herved til årsmøte i Norsk Ynglingklubb søndag 9. februar 2014 kl. 1900 på Askøy Seilsportsenter. Utenbys medlemmer kan delta over skype (se instruksjoner under). SAKSLISTE: Godkjenning av innkalling og dagsorden Valg av ordstyrer og referent Styrets beretning for 2013 Fremlagt forslag […]

Innkalling til årsmøte i Norsk Ynglingklubb 9. februar 2014

Posted Leave a commentPosted in Årsmøter

Det kalles herved inn til årsmøte i Norsk Ynglingklubb. Tid: Søndag 9. februar 2014  kl. 19.00. Sted: Askøy Seilforening (deltakelse på Skype er mulig) Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet bes sendt styret så snart som mulig. Vi har også behov for kandidater til styret. Send epost til kphaugen@online.no Fullstendig saksliste blir publisert på […]