Innkalling Årsmøte Norsk Ynglingklubb 2014

Posted Posted in Årsmøter, Artikler

Årsmøte i Norsk Yngling Klubb Søndag 9. februar2014 kl. 1900 Askøy Seilsportsenter Det innkalles herved til årsmøte i Norsk Ynglingklubb søndag 9. februar 2014 kl. 1900 på Askøy Seilsportsenter. Utenbys medlemmer kan delta over skype (se instruksjoner under). SAKSLISTE: Godkjenning av innkalling og dagsorden Valg av ordstyrer og referent Styrets beretning for 2013 Fremlagt forslag […]

Innkalling til årsmøte i Norsk Ynglingklubb 9. februar 2014

Posted Leave a commentPosted in Årsmøter

Det kalles herved inn til årsmøte i Norsk Ynglingklubb. Tid: Søndag 9. februar 2014  kl. 19.00. Sted: Askøy Seilforening (deltakelse på Skype er mulig) Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet bes sendt styret så snart som mulig. Vi har også behov for kandidater til styret. Send epost til kphaugen@online.no Fullstendig saksliste blir publisert på […]