Stikkordarkiv: klasseklubb

NSF etablerer forum for klasseklubbene

NSF melder om at et klasseklubbforum er i støpeskjeen:
I følge Seilmagasinet 2/2016:89 jobber NSF nå med å etablere et forum for klasseklubbene. Dette
er interessant for vårt arbeid og vi har derfor valgt å gjengi artikkelnotatet i sin helhet.

Av Morten Jensen:

“Klasseklubbene har aldri hatt noen større formell plass i hierarkiet i idrett-Norge. Det forgrener seg fra idrettsforbund, særforbund, kretser og seilforeninger. På den annen side er det hevet over tvil at mye aktivitet skjer i klasseklubbene og at vi alle er tjent med en bedre interaksjon mellom seilforeninger og klasseklubber, sier Espen Guttormsen.

Generalsekretæren påpeker at problemstillingen er gammel, men at man nå vil forsøke å etablere et forum for klasseklubbene. Det første møtet ble nylig avholdt der det ble nedsatt en arbeidsgruppe som skal komme med forslag til hva dette forumet skal gjøre. Thomas Nilsson (NORC og J/70), Danckert Mellbye (Killing), Camilla Foss Hansen (Ekspress) og Daniel Aase (Match) utgjør arbeidsgruppen.

Når fem foreninger søker om å avholde NM i Optimist og fire vil ha NM i Ekspress, har det åpenbart vært liten dialog med klasseklubbene i forkant. Det er også en trend at klasseklubbene ønsker færre og større regattaer, mens foreningene kanskje tenker annerledes, sier Guttormsen, som tror man har behov for å prate sammen i større grad enn i dag.”

Tell your Y-friends about this...Share on FacebookEmail this to someonePin on PinterestTweet about this on Twitter

Er DU medlem? Støtt NYK!

Norsk Ynglingklubb er nå oppe å går igjen, og interessen for klassen virker å være økende. Nytt styre er på plass og vi har mange planer for klassen fremover. For å få dette til, er vi avhengig av en sterk og oppegående klasseklubb med mange medlemmer.

Meld deg inn i dag og støtt arbeidet til Norsk Ynglingklubb.

Det er veldig enkelt å bli medlem.

Send en epost til:
-kphaugen(a)online.no (leder), eller
-ronnyrogn(a)hotmail.com

Medlemsskapet koster kun kr. 250,- for 2013.

Betales til 6039.05.46974. Husk å merk med navn.
Medlemsskap er obligatorisk for å starte i regatta ihht klassereglene.

Tell your Y-friends about this...Share on FacebookEmail this to someonePin on PinterestTweet about this on Twitter