NSF etablerer forum for klasseklubbene

Posted Posted in Artikler

NSF melder om at et klasseklubbforum er i støpeskjeen: I følge Seilmagasinet 2/2016:89 jobber NSF nå med å etablere et forum for klasseklubbene. Dette er interessant for vårt arbeid og vi har derfor valgt å gjengi artikkelnotatet i sin helhet. Av Morten Jensen: “Klasseklubbene har aldri hatt noen større formell plass i hierarkiet i idrett-Norge. […]