Årsmøtet i NYK 2014 – Protokoll

Posted Posted in Årsmøter

Protokoll fra årsmøtet i Norsk Ynglingklubb (NYK) 2014 Askøy den 09.02.2014 Sak 1.1 Godkjennelse av de stemmeberettigede: 7 stemmeberettigede var til stede ved starten av møtet. 1 stemmeberettiget fulgte møtet via Skype. Følgende hadde ordet i saken: Karl Petter Haugen, Lasse Fornes Sak 1.2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden Innstilling: SAKSLISTE: Godkjenning av innkalling og […]