Stikkordarkiv: styret

Kontakt oss

STYRET 2016
epost: styret[at]yngling.no

Styreleder og kasserer:
Ronny Rognhaugen | Kristiansand|
ronnyrogn[at]hotmail.com

Nestleder:
Rimmert van der Kooij | Trondheim|
rimmert[at]gmail.com

Sekretær:
Øyvind Pedersen | Trondheim|
oep231[at]gmail.com

Styremedlem og jubileumsansvarlig:
Joachim Lowzow | Sjøkrigsskolen|
Joachim.Lowzow[at]sksk.mil.no

1. Vara:
Chris Skogen | Bergen|
chrisskogen[at]live.no

2. Vara:
Tor Erik Karlsen
Thor.erik.karlsen[at]gmail.com
Flåtekontakt fra NYK i Begensregionen: Chris Skogen
Flåtekontakt fra NYK i Trondheimsregionen: Kenneth Buvik
Flåtekontakt fra NYK i Kristiansandsreg.: Ronny Rognhaugen
Flåtekontakt Oslo og Akershus: navn kommer.

Tell your Y-friends about this...Share on FacebookEmail this to someonePin on PinterestTweet about this on Twitter

Styret 2015

Styreleder: Karl Petter Haugen, Askøy (gjenvalg)

Styremedlemmer:
Øyvind Pedersen, Trondheim (gjenvalg)
Ronny Rognhaugen, Kristiansand (gjenvalg)
Antonio Iversen, Sjøkrigsskolen (ny)

1.vara: Julius Yran, Sjøkrigsskolen (ny)
2.vara: Claus Gladyszak, Askøy (gjenvalg)

Revisor: Silje Fløysand, Askøy

Tell your Y-friends about this...Share on FacebookEmail this to someonePin on PinterestTweet about this on Twitter

Årsmøtet 2015 | Styrets forslag til budsjett

Budsjett NYK 2015

Inntekter
Fullt medlem (70×450)​​ ​31.500,-
Assosiert medlem (40×150)​ ​ 6.000,-
Sponsor inntekt
Utstedelse/fornyelse av klassebevis​ 4.000,-
Avgift seilnummer​​​ ​ 1.000,-
Startavgift NC ​​​ ​ 3.000,-
Diverse
Renteinntekter ​​​ ​ 100,-
Sum inntekter​​​​47.600,-

Kostnader
IYA avgift (70)​​​ ​ 12.600,-
Porto​​​​​​ 200,-
Rekvisita​​​​​ 300,-
Reisestøtte*)​​​​​
-VM​​​​​ 3.000,-
-NM​​​​​ 5.000,-
-NC1,NC3 og NC4​​​ 5.000,-
Reisestøtte måling​​​​ 4.000,-
Diverse​​​​​ 2.000,-
Kostander NC​​​​​ 1.000,-
Profilering​​​​​ 2.000,-
Ungdomsarbeid/støtte​​​ 5.000,-
Støtte sos aktivitet VM 2015​​ 5.000,-
Bankgebyr​​​​​ 500,-
Sum kostnader​​​​47.600,-

*) Reisestøtte fordeles med prorata inntil 1500,- pr. båt. Dersom det ikke deltar medlemmer på en eller flere av arrangementene, kan styret omfordele midlene innenfor posten.

Tell your Y-friends about this...Share on FacebookEmail this to someonePin on PinterestTweet about this on Twitter

Er DU medlem? Støtt NYK!

Norsk Ynglingklubb er nå oppe å går igjen, og interessen for klassen virker å være økende. Nytt styre er på plass og vi har mange planer for klassen fremover. For å få dette til, er vi avhengig av en sterk og oppegående klasseklubb med mange medlemmer.

Meld deg inn i dag og støtt arbeidet til Norsk Ynglingklubb.

Det er veldig enkelt å bli medlem.

Send en epost til:
-kphaugen(a)online.no (leder), eller
-ronnyrogn(a)hotmail.com

Medlemsskapet koster kun kr. 250,- for 2013.

Betales til 6039.05.46974. Husk å merk med navn.
Medlemsskap er obligatorisk for å starte i regatta ihht klassereglene.

Tell your Y-friends about this...Share on FacebookEmail this to someonePin on PinterestTweet about this on Twitter