Stikkordarkiv: valg

Innstilling fra valgkomiteen

Til           Styret i NYK

Fra         Valgkomiteen v/Claus

Dato      4. mars, 2017

Sak         Innstilling fra valgkomiteen

 

Viser til årsmøtevedtaket om å opprette valgkomite for årsmøte 2017 i NYK.

Komiteen har så langt klart å mønstre fire kandidater til styret 2017 – 2018.

Dette er (i alfabetisk rekkefølge):

Rimmert Cage Trondheim Seilforening
Joachim Lowzow Sjøkrigsskolen Seilforening
Øyvind Pedersen Trondheim Seilforening
Ronny Rognhaugen Christiansand Seilforening

Kommentarer til listen:

Lene Seim har stilt sin plass til disposisjon og ønsker ikke gjenvalg.

Askøy Seilforening har ingen kandidat til styret. Dette kan ordnes med benkeforslag.

Det er ingen kvinnelig kandidat til styret. Dette bør ordnes med benkeforslag.

Årsmøtet velger leder for det nye styret. Ny leder velges blant kandidatene eller via benkeforslag.

Listen er ikke kommunisert via yngling.no eller på facebook.

Det kan sikkert være greit å offentliggjøre status på valgkomiteens arbeid via disse kanalene i tillegg til via årsmøtepapirene.

På vegne av komiteen.

Claus Gladyszak

Tell your Y-friends about this...Share on FacebookEmail this to someonePin on PinterestTweet about this on Twitter

Innkalling til årsmøte i Norsk Ynglingklubb 9. februar 2014

Det kalles herved inn til årsmøte i Norsk Ynglingklubb.

Tid: Søndag 9. februar 2014  kl. 19.00.

Sted: Askøy Seilforening (deltakelse på Skype er mulig)

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet bes sendt styret så snart som mulig. Vi har også behov for kandidater til styret. Send epost til kphaugen@online.no

Fullstendig saksliste blir publisert på www.yngling.no så snart denne er klar.

Husk  kontigent for 2014.  (Betales til konto 6039 05 46974, Norsk Ynglingklubb). For mer info, se medlemservice 

-Fullt medlem/båteier  410,-

-Assosiert medlem/seiler 100,-

Som perler på en snor

 

Tell your Y-friends about this...Share on FacebookEmail this to someonePin on PinterestTweet about this on Twitter