Ynglingåret 2013

Posted Posted in Årsmøter, Artikler

Årsberetning NYK 2013 Ynglingåret 2013 Styret i Norsk Ynglingklubb 2013: Leder: Karl Petter Haugen Nestleder/sekretær: Svein Andre Hol Kasserer: Ronny Rognlien Styremedlem: Øyvind Pedersen Styremedlem: Lene Seim, konstituert (Chris Skogen 1.juni-29.aug.) Styremedlem: Sverre Valeur Det har vært et spennende år for norsk ynglingseiling og ikke minst for arbeidet i klubbstyret. Her følger noen av årets […]