Årsmøte NYK 17. februar 2020 kl. 20

Innkalling til årsmøte i Norsk Ynglingklubb måndag 17. februar 2020 kl. 20. Nettmøte via Skype. Vil du delta send meg (Ronny Rognhaugen ronnyrogn@hotmail.com ditt brukarnamn minst ein time før møtet. Har du saker som årsmøtet skal ta stilling til send dei til styret seinast 10. februar.

Dokumenter:

NYK Årsrapport 2019 (Årsrapport 2019 med rekneskap, budsjett, terminliste og saksliste for årsmøtet)

Lover-for-Norsk-Yngling-klubb-revisjon-15.11.2017

Saksliste årsmøte NYK måndag 17. februar 2020 kl. 20

 • Godkjenne frammøte og møteinnkalling
 • Valg av ordstyrer, referent og to til underskriving av protokoll
 • Ta stilling til Styrets beretning og regnskap for året som er gått og vurdere dets arbeid.
 • Ta stilling til de fremlagte forslag fra Styret eller medlemmene. Alle forslag som forplikter
  NYK eller dens økonomi, skal være gjort kjent gjennom møteinnkallelsen.
 • Godkjenne budsjett for kommende år.
 • Fastsette medlemskontingent for kommende år.
 • Ta stilling til hvilket NM-format styret skal prioritere i dialogen med potensielle
  arrangører
 • Velge Styre og gi det de nødvendige fullmakter. Styreleder velges av årsmøtet ved separat
  valg.
 • Velge revisor og ny valgkomite

 

Ingen framlegg til årsmøtet frå styret i år.