Årsmøtet NYK 2014 – Budsjett

Budsjett NYK 2014

Inntekter
Fullt medlem (25×410)                         kr. 10.250,-
Assosiert medlem (20×100)              kr.    2.000,-
Sponsor inntekt
Utstedelse/fornyelse av klassebevis     5.000,-
Avgift seilnummer                                   kr.    1.000,-
Startavgift NC                                            kr.    3.000,-
Diverse
T-skjorte salg                                              kr.     3.000,-
Renteinntekter                                         kr.         100,-
Sum inntekter                                            kr.  24.350,-

Kostnader
IYA avgift (25)                                           kr.      4.500,-
Porto                                                              kr.          200,-
Rekvisita                                                      kr.          300,-
Reisestøtte*)                           -VM         kr.      6.000,-

                                              -Nordisk          kr.      2.000,-

                                                        -NM          kr.     2.000,-

Målerseminar                                             kr.     2.000,-
Diverse                                                           kr.     3.350,-
Kostander NC                                            kr.     1.500,-
Profilering og rekruttering                 kr.     2.000,-
Bankgebyr                                                    kr.         500,-
Sum kostnader                                          kr.   24.000,-

*) Reisestøtte fordeles med 6000,- (VM), 2000,- (Nordisk) og 2000,- (NM). Dersom det ikke deltar medlemmer på en eller flere av arrangementene, kan styret omfordele midlene innenfor posten.