Årsmøtet 2015 | Årsberetning for seilåret 2014

NORSK YNGLINGKLUBB

Årsberetning for Norsk Ynglingklubb (NYK) 2014

Styrets arbeid:
Styret har i 2014 bestått av følgende:
Leder: Karl Petter Haugen
Nestleder/sekretær: Torstein Hellebust
Kasserer: Ronny Rognehaugen
Styremedlem: Øyvind Pedersen
Styremedlem: Sverre Valeur
Styremedlem: Claus Gladyszak

Teknisk ansvarlig utpekt til IYA: Ronny Rognhaugen
Godkjente klassemålere for Yngling er pr. i dag:
-Ronny Rognhaugen
-Karl Petter Haugen

Flåtekontakt i Trondheimsområdet har vært Karsten Schroeder.
Flåtekontakt for Vestlandet har vært Torstein Hellebust.
Flåtekontakt for Sørlandet har vært Ronny Rognhaugen
Flåtekontakt for Østlandet Ole K Simensen

Det har vært relativ stor aktivitet i styret hvor det har vært avholdt 5 styremøter. Arbeidet har vært inndelt i ulike anvarsområder med tilhørende ansvarlige i styret.

NYK er eier av domenet www.yngling.no. Domenet er av praktiske årsaker registrert på Øyvind Pedersen. Eierskapet for domenet er avtalt mellom NYK og Pedersen, og vil bli nedtegnet skriftlig.

Sportslig aktivitet
Året 2014 har vært et svært aktivt år for regattaseiling for Yngling på nasjonalt nivå. For første år på lenge ble det gjennomført en egen Norgescup serie og nasjonal ranking. Serien bestod av følgende seilaser:
NC 1. 3.-4.5.2014 Askøy seilforening (5 deltakere)
NC2. 24.-25.5.2014 Trondhjem seilforening (10 deltakere)
NC3. Kansellert
NC4. 6.-7.9.2014 (NM) Askøy seilforening (21 deltakere)
NC5. 21.-22.9.2014 RAN seilforening (12 deltakere)
Se ranking liste under.

NM ble nok en gang arrangert av Askøy seilforening fra 6. til 7. september. Hele 22 båter stilte til start og fin vind førte til at det i år ble et gyldig NM for klassen. Regattaen ble arrangert som et åpent mesterskap og vi fikk et hyggelig utenlandsk besøk med Jørgen Ring og hans ungdomsteam fra Danmark. Årets norgesmestere ble Team White Russian med Svein Andre Hol, Eivind Mellingen og Fabian Bruvik.
Fullstendig resultatliste under.

Den økte sportslige aktiviteten i klassen, førte også til at vi i 2014 klarte å stille tre team til VM i Travemunde, Tyskland. Dette var:
• NOR 409 (13) Team White Russian med Svein Andre Hol, Eivind Mellingen og Fabian Bruvik
• NOR 404 (32) Team Bravo Zulu med Karl Petter Haugen, Jan Rune Hopland og Hilde Snåsøy
• NOR 369 (33) Team Guffen med Chris Skogen, Per Ivar Thorsen og Rikke Thorsen

Norges deltakere under YOWC i Tavemünde, Tyskland
Norges deltakere under YOWC i Travemünde, Tyskland

NYK er representert i organisasjonskomiteen til VM i 2015 som skal arrangeres av Askøy Seilforening. NYK har ingen formell rolle i forbindelse med arrangementet, men vil støtte opp under kontakten mellom IYA og ASF.

Det ble gjennomført en treningssamling ved ASF påskehelgen. Her deltok 3 båter fra ASF, 1 fra SKSK og 1 fra TSF. Ronny Rognhaugen var innleid som trener.

Rapport fra flåtekontakt Trondheim
Ikke mottatt

Rapport fra flåtekontakt Vestlandet
Flåten på Vestlandet har i stor grad bestått av seilere fra ASF og SKSK seilforening.
SKSK og ASF har til sammen 13 båter som er utleid til faddere. Det har vert varierende grad av bruk på disse foregående sesong. Noen faddere har vert svvært aktive mens noen har latt båten bli stående på land. I forbindelse med VM har det blitt satt i gang et stort arbeid med å oppgradere disse båtene. ASF har tatt på seg å pusse opp 9 båter og SKSK 4 båter.
Det er og en del seilere i ASF som har kjøpt seg ynglinger denne sesongen. Det virker som interessen for å delta i ynglingmiljøet er i vekst. Denne sesongen har det vært varierende deltagelse i regattaene. Det ble en treg start, med bare 5 deltagere fra vestlandet i NC 1. 3 båter dro til NC2 i Trondhiem. Etter sommeren endret dette seg under NM deltok det 16 båter fra Vestlandet og under NC 4 i Ran SF deltok det 7 båter fra vest.
Aktiviteten i år ser ut til å være noe høyere enn på samme tid i fjor, og mange er kommet godt i gang med vedlikeholdet. Det virker som VM på Askøy virker positivt inn på miljøet.
Det blir dog viktig å klare å holde trykket og motivasjonen oppe etter VMet, slik at miljøet ikke får en kraftig nedtur når dette er gjennomført.

Rapport fra flåtekontakt Sørlandet
Ikke mottatt

Rapport fra flåtekontakt Østlandet
Ikke mottatt

Kontakt med NSF/IYA (Karl Petter Haugen)
NYK deltok på generalforsamlingen (AGM) i IYA som ble gjennomført samtidig med VM i Travemunde, Tyskland. Ingen særskilte saker ble tatt opp. Norge presenterte opplegget for VM på Askøy i 2015. VM i 2016 ble besluttet lagt til Østerrike, mens Nederland sannsynligvis vil gjennomføre VM i 2017. Det er videre sendt rapport fra NYK til IYA for 2014.
Det har vært sporadisk kontakt med NSF, men det ikke etablert noen formelle fora for klasseklubbene i NSF. Dette jobbes det med fra NSF sin side.

Mål og strategiarbeid (Claus Gladyszak)
Ikke mottatt

Regnskap, medlemsarkiv, båtregister (Ronny Rognhaugen)
Norsk Ynglingklubb har en sunn økonomi. 2014 endte med et overskudd på 9.996,- og innestående på konto er 63.355,- .
Det var 40 fullt betalende medlemmer (inkludert 11 båtmedlemsskap).
Det var 44 assosierte medlemmer.

Informasjonsarbeid (Torstein Hellebust)
NYK har gjennom denne sesongen brukt en rekke kanaler for å holde medlemene oppdater. Deriblandt Yngling.no, samt en rekke facebooksider. Dette har vi gjort for å prøve å gjøre det enkelt for medlemmer og yngling interesserte å finne informasjon. Det å bruke mange har ført til at informasjonsflyten har blitt noe uoversiktlig. Anbefaler derfor neste styre å holde seg til en kanal. Ved å bruke en kanal, blir flyten mer oversiktlig, samtidig som alle til enhver tid vet hva man skal forholde seg til.
Videre har VM 2015, brukt Yngling.no som informasjonskanal. Denne blir brukt i tillegg til web sidene til Seilmagasinet.

Sponsorarbeid (Sverre Valeur)
Ikke mottatt

Open Yngling World Championship 2015
Norge og Askøy seilforening skal i 2015 arrangere VM i Yngling. Dette er et stort arbeid, der Askøy seilforening er ”host club”. Norsk Ynglingklubb deltar i organisasjonskomiteen med leder.

Resultater 2014
Norgescup ranking for Yngling 2014
1. Svein Andre Hol, White Russian (4)
2. Torstein Hellebust, Frostbite (27)
3. Chris Skogen, Team Guffen (33)
4. Karl Petter Haugen, Bravo Zulu (36)
5. Karl Emil Haugen, Skyline (43)
6. Claus Gladyszak, Batman (58)
7. Stian Soltvedt, Skvettlappen (61)
8. Leif Kristian Garvik, Salt 4 (62)
8. Camilla Tveråmo, Bølla (62)
10. Arne Vidar Sjønøst, Miami Beach (71)
11. Niclas Fredman, Sydney (75)
11. Joakim Skovly, Blue Track (75)
13. Håvard Nordtveit Austefjord, DNV3 (76)
14. Mikal Viggen, Tigergutt (78)
14. Marius Heimtun, Team Hekken (78)
16. Stefan Pauliuk, Hazard (79)
16. Julius Yran, TBD (79)
18. Fredrik Karlsen, TBD (80)
19. Silje Kristine Fløysand, PP (82)
20. Jan Rune Hopland, Ali Baba (85)
21. Erik Tjølsen, Y02 (87)
22. Ole Bjelland, Lingeling (88)
23. Morten Solheim, TBD (91)

Ungdomsranking u/23 år
1. Karl Emil Haugen, Skyline

Åpent Norgesmesterksapet 2014
1. White Russian: Svein Andre Hol
2. Yeti: Jørgen Ring (Danmark)
3. Skvettlppen: Stian Soltvedt
4. Blue Track: Joakim Skovly
5.Salt 4: Leif Kristian Garvik
6.Team Guffen: Chris Skogen
7. Team Hekken: Marius Heimtun
8. Batman: Claus Gladyszak
9 Nor-221: Fredrikl Karlsen
10. Skyline: Karl Emil Haugen
11. NN: Silje Christin Fløysand.
12. Bølla: Ca.milla Tveråmo
13. Frostbite: Torstein Hellebust
14. Bravo Zulu: Jan Rune Hopland
15. Steike fine gardiner: Siw Sørvik
16. Y02: Erik Tjølsen
17.Lingelin: Ola A Bjelland
18. Sydney Again: Niclas Fredman
19. Miami Beach: Arne Vidar Sjønøst
20. Kveita: Morten Solheim
21.Tigergutt: Mikael Viggen

Styret i Norsk Ynglingklubb 2014

Torstein Hellebust​​Claus Gladyszak​​Ronny Rognhaugen

Øyvind Pedersen​​Sverre Valeur

Karl Petter Haugen