Årsmøte NYK 17. februar 2020 kl. 20

Posted Posted in Årsmøter, Artikler, Invitasjoner, Yngling

Innkalling til årsmøte i Norsk Ynglingklubb måndag 17. februar 2020 kl. 20. Nettmøte via Skype. Vil du delta send meg (Ronny Rognhaugen <ronnyrogn@hotmail.com>) ditt brukarnamn minst ein time før møtet. Har du saker som årsmøtet skal ta stilling til send dei til styret seinast 10. februar. Dokumenter: NYK Årsrapport 2019 (Årsrapport 2019 med rekneskap, budsjett, terminliste og […]

NYK Årsmøte 11. februar kl. 19

Posted Posted in Årsmøter, Artikler, Invitasjoner, Yngling

Lokasjon: https://appear.in/nykarsmote (Max antal deltagere 12 PC’er) Årsrapport: NYK Årsrapport 2018.pdf Regnskapsrapport: NYK 2018 rekneskap.pdf Saksliste årsmøte NYK 11. februar 2019 kl. 19: Godkjenne frammøte og møteinnkalling Val av ordstyrar, referent og to til underskriving av protokoll Ta stilling til Styrets beretning og regnskap for året som er gått og vurdere dets arbeid. Ta stilling til de fremlagte […]

Ekstraordinært årsmøte 15. November 2017

Posted Posted in Årsmøter, Artikler, Dokumenter, Invitasjoner

kl. 19 via https://appear.in/nykarsmote Einaste sak er revisjon av lovane. Mykje er berre formatering, men viktigaste endringa er gjeninnføring av normale reglar for medlemskap. Ordinære årsmøte i februar fastsett kontingenten for inneverande år. Tidsfrist for betaling setjast til 15. mars sidan rapportering til IYA er 20. mars. Rabatt for ungdom fjernast og styremøter vert vedtaksdyktige […]

Saksdokumenter for årsmøtet 2017 Norsk Ynglingklubb

Posted Posted in Årsmøter, Dokumenter

Signert Årsmøtereferat NYK 2016/17 Sakliste Årsmøtet 28.03 Norsk Ynglingklubb 2017 Innstilling fra valgkomiteen. Utvidet liste Styrets beretning og styreagenda gjennom seilåret 2016/17 Forslag til rankingmodell for 2017 Medlemsliste NYK 2016 /okt. Terminlisten 2017 og forslag til terminliste inkl vekting iht ny rankingmodell Regnskap NYK 2016 med forslag til budsjett 2017 Lover Norsk Ynglingklubb, rev.29.03.2016       […]

NB: Ny dato: 28. mars. Innkalling til årsmøte 2017

Posted Posted in Årsmøter, Artikler

Styret har i dag 5. mars besluttet å flytte årsmøtet til tirsdag 28. mars. Enkelte mangler i saksdokumentene ligger til grunn for flytting av dato. Årsmøtet skal iflg. Lover for Norsk Ynglingklubb    avholdes i mars måned med min. 10 dagers varsel. Innkalling til ÅRSMØTE i Norsk Ynglingklubb 2017 Kaller med dette inn til årsmøte i Norsk […]

Innstilling fra valgkomiteen

Posted Posted in Årsmøter

Til           Styret i NYK Fra         Valgkomiteen v/Claus Dato      4. mars, 2017 Sak         Innstilling fra valgkomiteen   Viser til årsmøtevedtaket om å opprette valgkomite for årsmøte 2017 i NYK. Komiteen har så langt klart å mønstre fire kandidater til styret 2017 – 2018. Dette er (i alfabetisk rekkefølge): Rimmert Cage Trondheim Seilforening Joachim Lowzow Sjøkrigsskolen Seilforening […]

Årsmøtet 2015 | Årsberetning for seilåret 2014

Posted Posted in Årsmøter

NORSK YNGLINGKLUBB Årsberetning for Norsk Ynglingklubb (NYK) 2014 Styrets arbeid: Styret har i 2014 bestått av følgende: Leder: Karl Petter Haugen Nestleder/sekretær: Torstein Hellebust Kasserer: Ronny Rognehaugen Styremedlem: Øyvind Pedersen Styremedlem: Sverre Valeur Styremedlem: Claus Gladyszak Teknisk ansvarlig utpekt til IYA: Ronny Rognhaugen Godkjente klassemålere for Yngling er pr. i dag: -Ronny Rognhaugen -Karl Petter […]

Årsmøtet 2015 | Godkjent budsjett for 2015

Posted Posted in Årsmøter

Budsjett NYK 2015 Inntekter Fullt medlem (70×450)​​ ​31.500,- Assosiert medlem (40×150)​ ​ 6.000,- Sponsor inntekt Utstedelse/fornyelse av klassebevis​ 4.000,- Avgift seilnummer​​​ ​ 1.000,- Startavgift NC ​​​ ​ 3.000,- Diverse Renteinntekter ​​​ ​ 100,- Sum inntekter​​​​45.600,- Kostnader IYA avgift (70)​​​ ​ 8.800,- Porto​​​​​​ 200,- Rekvisita​​​​​ 300,- Reisestøtte*)​​​​​ -VM​​​​​ 3.000,- -NM​​​​​ 5.000,- -NC og regatta i utlandet​​ […]

Årsmøtet i NYK 2014 – Protokoll

Posted Posted in Årsmøter

Protokoll fra årsmøtet i Norsk Ynglingklubb (NYK) 2014 Askøy den 09.02.2014 Sak 1.1 Godkjennelse av de stemmeberettigede: 7 stemmeberettigede var til stede ved starten av møtet. 1 stemmeberettiget fulgte møtet via Skype. Følgende hadde ordet i saken: Karl Petter Haugen, Lasse Fornes Sak 1.2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden Innstilling: SAKSLISTE: Godkjenning av innkalling og […]

Årsmøtet 2015 | Styrets forslag til budsjett

Posted Posted in Årsmøter

Budsjett NYK 2015 Inntekter Fullt medlem (70×450)​​ ​31.500,- Assosiert medlem (40×150)​ ​ 6.000,- Sponsor inntekt Utstedelse/fornyelse av klassebevis​ 4.000,- Avgift seilnummer​​​ ​ 1.000,- Startavgift NC ​​​ ​ 3.000,- Diverse Renteinntekter ​​​ ​ 100,- Sum inntekter​​​​47.600,- Kostnader IYA avgift (70)​​​ ​ 12.600,- Porto​​​​​​ 200,- Rekvisita​​​​​ 300,- Reisestøtte*)​​​​​ -VM​​​​​ 3.000,- -NM​​​​​ 5.000,- -NC1,NC3 og NC4​​​ 5.000,- Reisestøtte […]

Ynglingåret 2013

Posted Posted in Årsmøter, Artikler

Årsberetning NYK 2013 Ynglingåret 2013 Styret i Norsk Ynglingklubb 2013: Leder: Karl Petter Haugen Nestleder/sekretær: Svein Andre Hol Kasserer: Ronny Rognlien Styremedlem: Øyvind Pedersen Styremedlem: Lene Seim, konstituert (Chris Skogen 1.juni-29.aug.) Styremedlem: Sverre Valeur Det har vært et spennende år for norsk ynglingseiling og ikke minst for arbeidet i klubbstyret. Her følger noen av årets […]

Årsmøtet i NYK 2014 – sakliste

Posted Posted in Årsmøter

Årsmøte i Norsk Yngling Klubb Søndag 9. februar2014 kl. 1900 Askøy Seilsportsenter Det innkalles herved til årsmøte i Norsk Ynglingklubb søndag 9. februar 2014 kl. 1900 på Askøy Seilsportsenter. Utenbys medlemmer kan delta over skype (se instruksjoner under). SAKSLISTE: Godkjenning av innkalling og dagsorden Valg av ordstyrer og referent Styrets beretning for 2013 Fremlagt forslag […]