Annual General Meeting IYA 2013

Posted Posted in IYA - Int. Yngling Ass.

20. Juli arrangeres den årlige generalsforsamling i International Yngling Association i Sveits. NYK deltar og under er agenda for møtet. Legg merke til at Norge er søkerland for VM i 2015. Innspill og kommentarer ?? International Yngling Association​ AGM 2013, Saturday 20 July, 16:00 hrs Proposed Agenda 1. Call to order – Attendees and Apologies […]