Styremøte 1 – 2016/17

Posted Posted in Artikler, Styremøter, Styremøtereferater

Nytt styre innkalles til det 1. styremøte for NYK 2016/17 førstkommende søndag 7. Mars 2016 kl 18:00. Dersom 2 eller fler melder forfall til dette tidspunktet, blir møtet flyttet til kl 20:00 samme dag. 1. Konstituering av styret: Sekretær/nestleder og kasserer skal utpekes, samt evt. flåtekontakter (se egen post) + evt. «områdeansvarlige» (se egen post) […]

Styret 2014

Posted Posted in Styremøtereferater

Styret 2014 President: Karl Petter Haugen (kphaugen@online.no) Sekretær: Torstein Hellebust (Torstein.Hellebust@gmail.com) Kasserer: Ronny Rognhaugen (ronnyrogn@hotmail.com) Styremedlem: Claus Gladyszak (claus.gladyszak@gmail.com) Styremedlem: Sverre Valeur. (sverre@nordbye.no) Styremedlem: Øyvind Pedersen (oep231@gmail.com) Godkjente klassemålere for Yngling: Ronny Rognhaugen – Hovedmåler NYK , CSF Sverre Valeur – ASF Helge Askvik – ASF Karl Petter Haugen -ASF  

Hovedsakene fra styremøtet 16. des 2013

Posted Posted in Styremøtereferater

Tilstede: Karl Petter Haugen, Svein Andre Hol, Øyvind Pedersen (skype), Ronny Rognhaugen (skype), Lene Seim Forfall: Sverre Valeur (fra tel. i saken om NYKs treningssamlinger) Nye nettsider: Øyvind har gjort en vellykket prøvekonvertering av stoff fra gammel side til ny WordPressbasert plattform. Vi legger om siden fra nå! og prøver ut/jobber inn siden fortløpende i stedet […]

Hovedsakene fra styremøtet 10. november 2013

Posted Posted in Styremøtereferater

Tilstede: Karl Petter Haugen (leder), Svein Andre Hol, Ronny Rognhaugen, Lene Seim. Forfall: Øyvind Pedersen, Sverre Valeur Hovedsakene styret jobbet seg gjennom på møtet søndag 10.11.2013 var først og fremst terminlisten for 2014 med den nye NorgesCupen inkl ranking. Et mulig nordisk samarbeid gjennom at neste års Norgesmesterskap åpner opp for et Nordisk Mesterskap, evt. et […]

Styret i Norsk Ynglingklubb 2013

Posted Posted in Styremøtereferater

STYRET I NYK 2013 Leder Karl Petter Haugen – kphaugen(a)online.no Nestleder/sekretær Svein Andre Hol – oljekongen(a)hotmail.com Kasserer/registeransvarlig Ronny Rognhaugen – ronnyrogn(a)hotmail.com (Styremedlem Chris Skogen – chrisskogen(a)live.no                     t.o.m. juli 2013) Styremedlem /sos.media/visuell profil Lene Seim                          lene(a)villaolga.no. Konstituert f.o.m aug. 2013 Styremedlem Sverre Valeur – sverre(a)nordbye.no Styremedlem/webansvarlig Øyvind Pedersen – oep231(a)gmail.com Godkjente klassemålere for Yngling: Ronny Rognhaugen – Hovedmåler NYK , CSF […]