Årsmøte NYK 17. februar 2020 kl. 20

Posted Posted in Årsmøter, Artikler, Invitasjoner, Yngling

Innkalling til årsmøte i Norsk Ynglingklubb måndag 17. februar 2020 kl. 20. Nettmøte via Skype. Vil du delta send meg (Ronny Rognhaugen <ronnyrogn@hotmail.com>) ditt brukarnamn minst ein time før møtet. Har du saker som årsmøtet skal ta stilling til send dei til styret seinast 10. februar. Dokumenter: NYK Årsrapport 2019 (Årsrapport 2019 med rekneskap, budsjett, terminliste og […]

NYK Årsmøte 11. februar kl. 19

Posted Posted in Årsmøter, Artikler, Invitasjoner, Yngling

Lokasjon: https://appear.in/nykarsmote (Max antal deltagere 12 PC’er) Årsrapport: NYK Årsrapport 2018.pdf Regnskapsrapport: NYK 2018 rekneskap.pdf Saksliste årsmøte NYK 11. februar 2019 kl. 19: Godkjenne frammøte og møteinnkalling Val av ordstyrar, referent og to til underskriving av protokoll Ta stilling til Styrets beretning og regnskap for året som er gått og vurdere dets arbeid. Ta stilling til de fremlagte […]