Innkalling og dokumentasjon til årsmøte 2017/2018 onsdag 21. februar 2018 kl. 19

Møteinnkalling jfr § 6 i lovane for Norsk Ynglingklubb. Saker til Årsmøtet må sendast på e-post til styret@yngling.no seinast 14. februar 2018

Saksliste jfr. §6 i lovene for Norsk Ynglingklubb
  •  Ta stilling til Styrets beretning og regnskap for året som er gått og vurdere dets arbeid.
  • Ta stilling til de fremlagte forslag fra Styret eller medlemmene. Alle forslag som forplikter NYK eller dens økonomi, skal være gjort kjent gjennom møteinnkallelsen.
  • Godkjenne budsjett for kommende år.
  • Fastsette medlemskontingent for kommende år.
  • Ta stilling til hvilket NM-format styret skal prioritere i dialogen med potensielle arrangører
  • Velge Styre og gi det de nødvendige fullmakter. Styreleder velges av årsmøtet ved separat valg.
  • Velge revisor