Innstilling fra valgkomiteen

Til           Styret i NYK

Fra         Valgkomiteen v/Claus

Dato      4. mars, 2017

Sak         Innstilling fra valgkomiteen

 

Viser til årsmøtevedtaket om å opprette valgkomite for årsmøte 2017 i NYK.

Komiteen har så langt klart å mønstre fire kandidater til styret 2017 – 2018.

Dette er (i alfabetisk rekkefølge):

Rimmert Cage Trondheim Seilforening
Joachim Lowzow Sjøkrigsskolen Seilforening
Øyvind Pedersen Trondheim Seilforening
Ronny Rognhaugen Christiansand Seilforening

Kommentarer til listen:

Lene Seim har stilt sin plass til disposisjon og ønsker ikke gjenvalg.

Askøy Seilforening har ingen kandidat til styret. Dette kan ordnes med benkeforslag.

Det er ingen kvinnelig kandidat til styret. Dette bør ordnes med benkeforslag.

Årsmøtet velger leder for det nye styret. Ny leder velges blant kandidatene eller via benkeforslag.

Listen er ikke kommunisert via yngling.no eller på facebook.

Det kan sikkert være greit å offentliggjøre status på valgkomiteens arbeid via disse kanalene i tillegg til via årsmøtepapirene.

På vegne av komiteen.

Claus Gladyszak