NYK Årsmøte 11. februar kl. 19

Lokasjon: https://appear.in/nykarsmote (Max antal deltagere 12 PC’er)

Årsrapport: NYK Årsrapport 2018.pdf

Regnskapsrapport: NYK 2018 rekneskap.pdf

Saksliste årsmøte NYK 11. februar 2019 kl. 19:

  1. Godkjenne frammøte og møteinnkalling
  2. Val av ordstyrar, referent og to til underskriving av protokoll
  3. Ta stilling til Styrets beretning og regnskap for året som er gått og vurdere dets arbeid.
  4. Ta stilling til de fremlagte forslag fra Styret eller medlemmene. Alle forslag som forplikter NYK eller dens økonomi, skal være gjort kjent gjennom møteinnkallelsen.
  5. Godkjenne budsjett for kommende år.
  6. Fastsette medlemskontingent for kommende år.
  7. Ta stilling til hvilket NM-format styret skal prioritere i dialogen med potensielle arrangører
  8. Velge Styre og gi det de nødvendige fullmakter. Styreleder velges av årsmøtet ved separat valg.
  9. Velge revisor og ny valgkomite