Styret i Norsk Ynglingklubb 2013

STYRET I NYK 2013

  • Leder Karl Petter Haugen – kphaugen(a)online.no
  • Nestleder/sekretær Svein Andre Hol – oljekongen(a)hotmail.com
  • Kasserer/registeransvarlig Ronny Rognhaugen – ronnyrogn(a)hotmail.com
  • (Styremedlem Chris Skogen – chrisskogen(a)live.no                     t.o.m. juli 2013)
  • Styremedlem /sos.media/visuell profil Lene Seim                          lene(a)villaolga.no. Konstituert f.o.m aug. 2013
  • Styremedlem Sverre Valeur – sverre(a)nordbye.no
  • Styremedlem/webansvarlig Øyvind Pedersen – oep231(a)gmail.com

Godkjente klassemålere for Yngling:
Ronny Rognhaugen – Hovedmåler NYK , CSF
Sverre Valeur – ASF
Helge Askvik – ASF