Nytt styre i Norsk Ynglingklubb

Følgende styre ble valgt på årsmøtet 2013

Leder Karl Petter Haugen
Nestleder/sekretær Svein Andre Hol
Kasserer/registeransvarlig Ronny Rognhaugen (kontakt for sørnorge)
Styremedlem/web ansvarlig Øyvind Pedersen (kontakt for midtnorge)
Styremedlem Chris Skogen (kontakt for vestnorge)
Styremedlem Sverre Valeur

Under menyvalg NYK-Styret til venstre finner du kontaktinfo til styret