Saksdokumenter for årsmøtet 2017 Norsk Ynglingklubb

Signert Årsmøtereferat NYK 2016/17

Sakliste Årsmøtet 28.03 Norsk Ynglingklubb 2017

Innstilling fra valgkomiteen. Utvidet liste

Styrets beretning og styreagenda gjennom seilåret 2016/17

Forslag til rankingmodell for 2017

Medlemsliste NYK 2016 /okt.

Terminlisten 2017 og forslag til terminliste inkl vekting iht ny rankingmodell

Regnskap NYK 2016 med forslag til budsjett 2017

Lover Norsk Ynglingklubb, rev.29.03.2016