VM-deltagelse?

Åpent VM i Yngling 2009 arrangeres i Kalmar 31. juli – 8. august.
Planlegger noen norske ynglingseilere å delta må de melde seg snarest, slik at NYK kan registrere kvoten og betale avgiften til IYA. Mere info, se hjemmesiden til arrangørene http://www.kalmarraceweek.se/index.php?rID=4

Delta? Frist for kvoteregistrering til VM er 25. mai. fra NYK. Send en mail til brobakke(a)gmail.com idag om dere planlegger å dra!