Ynglingåret 2013

Årsberetning NYK 2013

Ynglingåret 2013

Styret i Norsk Ynglingklubb 2013:

Leder: Karl Petter Haugen
Nestleder/sekretær: Svein Andre Hol
Kasserer: Ronny Rognlien
Styremedlem: Øyvind Pedersen
Styremedlem: Lene Seim, konstituert (Chris Skogen 1.juni-29.aug.)
Styremedlem: Sverre Valeur

Det har vært et spennende år for norsk ynglingseiling og ikke minst for arbeidet i klubbstyret. Her følger noen av årets høydepunkter i året som ligger bak oss:

Juni: Militært VM i Yngling i Bergen:
I Askøy Seilforening ble det gjennom vinteren og foråret jobbet hardt frem mot militært VM 2013 hvor foreningen stod som vertskap. En stor Ynglingflåte ble gjennom vinteren og foråret istandsatt og oppgradert. ASF har siden 2005 hatt et nært samarbeid med Sjøkrigsskolen (SKSK) som vertsforening for SKSK sine 9 Ynglinger og vert for Norges militære Nordiske Mesterskap. Foreningen eier selv 3 båter og har 4 på langtidslån, og sammen med privateide Ynglinger huser ASF per d.d til sammen 26 Ynglinger.

Dette er en betydelig flåte som gir store muligheter for mye god start- og felt-trening og selvsagt mulightene som ligger i å kunne samle Yngling-Norge nå i disse viktige og ikke minst spennende klassebygge-årene vi er inne i.

Juli: Open Yngling World Championship 2013, Brunnen i Sveits

August: Høstcup
ASF seilte høstcup hver torsdag etter sommerferien frem til og med entyperegattaen i Ran Seilforening i slutten av september.
I Trondhjems Seilforening

September: NM/klassemesterskap og entyperegatta
ASF var også vertskap for årets Norgesmesterskap. Hele 22 påmeldte Ynglinger lovet veldig bra for endelig å få et godkjent NM.
17 lag fra Bergensregionen, 2 fra Trondheim og ett fra Osloregionen stilte til start. Dessverre utenble vinden denne NM-helgen, og etter et betydlig antall starter, ble det bare gjennomført 2 gyldige seilaser. Norgesmesterskapet ble derfor, til tross for 21 startende båter, omgjort til klassemesterskap.
Seilerne fikk derimot god start- og felttrening i lite vind, -i tillegg til å samle dyrebar erfaring med regattalokasjonens tidvis spesielle strømforhold, noe som kan komme godt med når Norge om halvannet år skal være vertskap for Open Yngling World Championship 2015, eller “yworlds 2015” som er den off. nettversjonens tittel .

Ved Leder i Norsk Ynglingklubb, Karl Petter Haugen