Innkalling til årsmøte i Norsk Ynglingklubb 9. februar 2014

Det kalles herved inn til årsmøte i Norsk Ynglingklubb.

Tid: Søndag 9. februar 2014  kl. 19.00.

Sted: Askøy Seilforening (deltakelse på Skype er mulig)

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet bes sendt styret så snart som mulig. Vi har også behov for kandidater til styret. Send epost til kpha...@online.no

Fullstendig saksliste blir publisert på www.yngling.no så snart denne er klar.

Husk  kontigent for 2014.  (Betales til konto 6039 05 46974, Norsk Ynglingklubb). For mer info, se medlemservice 

-Fullt medlem/båteier  410,-

-Assosiert medlem/seiler 100,-

Som perler på en snor

 

Hovedsakene fra styremøtet 16. des 2013

Tilstede: Karl Petter Haugen, Svein Andre Hol, Øyvind Pedersen (skype), Ronny Rognhaugen (skype), Lene Seim

Forfall: Sverre Valeur (fra tel. i saken om NYKs treningssamlinger)

 • Nye nettsider: Øyvind har gjort en vellykket prøvekonvertering av stoff fra gammel side til ny WordPressbasert plattform. Vi legger om siden fra nå! og prøver ut/jobber inn siden fortløpende i stedet for å vente med publisering til “alt er perfekt”.
 • FB-gruppen: er etablert og kommet godt i gang.
 • NYK-Samlinger 2014: Styret jobber med å komme frem til en god samlingsstruktur og et godt klubbsamarbeid for gjennomføringen av fremtidige treningssamlinger.
 • Visuell profil: utkast til ny visuell profil for NYK/NYA er under arbeid, dog noe forsinket. Utkast vil kunne bli testet ut på nettsidene fremover, så følg gjerne litt ekstra med om du er interessert! : )
 • VM: VMkontrakten mellom IYA / ASF og NYK ble omsnakket og kommentert.
 • Y-seiling: Vi jobber kontinuerlig med å samle tema som kan bidra til at entypeseiling og da spesielt Y-seiling brer om seg i Norge. Brainstorming er en god ting, og kan fungere som en plukkliste i alt videre arbeid på denne fronten.  i tillegg er arbeidet med å kartlegge eksisterende flåter som ligger brakk i gang.
 • NYK og strategiarbeid: Vi har i høst jobbet med å få strategiutvikling inn på møteplanen. Romjulen ble satt som oppstart av dette arbeidet, med oppfølgende samlinger ut over seinvinteren.

 

Medlemsservice og satser fra 2014

Norsk Ynglingklubb – NYK har ansvaret for å utføre flere oppgaver for deg som Ynglingseiler. Som medlem har du og teamet en god mulighet til å påvirke utviklingen og prioriteringer innen ynglingseilingen i Norge.

Årsmøtet 2013 besluttet å tilby to typer medlemskap fra 2014:

Medlemskap NYK/IYA med Klassebevis: Kr. 410,-/år.                          MERK: for å få tilsendt klassebevis/stickers fra IYA må medlemskapet være betalt innen 1. mars.

Medlemskap NYK som mannskap: Kr. 100,-/år. 

Alle medlemmer får tilsendt NYKs nye Y-medlemsmerke for gjeldende år – til båten, til bilen, til mopeden til sykkelen…

Giroen merkes med:

 • Norsk Ynglingklubb
 • v/ Ronny Rognhaugen
 • Hyllebakken 26
 • 4622 Kristiansand
 • Før inn ønsket medlemsbeløp: 410/100
 • Kontonr.: 6039 054 6974
 • Meldingsfelt: Navn og evt NORnr.
 • Huske fristen for IYA-stickers: 1. mars! Husk evt å huke av for oblat fra banken & velkommen i NYK

Hos NYK får du også:

 • Utstedt målebrev/serfitfikat: 300,-
 • Fornyet målebrev/sertifikat: 150,-
 • Behandlet og ustedt seilnummer: 500,-
 • Måling av Yngling: Gjennomføres etter egen avtale med godkjent Yngling måler:
 • Ronny Rognhaugen – Hovedmåler NYK , CSF
 • Sverre Valeur – ASF
 • Helge Askvik – ASF

Velkommen i Norsk Ynglingklubb -

Hovedsakene fra styremøtet 10. november 2013

Tilstede: Karl Petter Haugen (leder), Svein Andre Hol, Ronny Rognhaugen, Lene Seim.

Forfall: Øyvind Pedersen, Sverre Valeur

Hovedsakene styret jobbet seg gjennom på møtet søndag 10.11.2013 var først og fremst terminlisten for 2014 med den nye NorgesCupen inkl ranking. Et mulig nordisk samarbeid gjennom at neste års Norgesmesterskap åpner opp for et Nordisk Mesterskap, evt. et åpent mesterskap slik at Y-seilere utenfra vil ha mulighet til å teste den kommende VM-arenaen for 2015.

Vi har startet arbeidet mot en ny NYKnettside på yngling.no og vi jobber med den visuele profilen med mål om fremlegg til medlemmene under kommende årsmøte søndag 9. febr. 2014 (sett av datoen!) Det er bestemt at NYK på Facebook skal få sin egen medlemsgruppe: “Medlemsgruppe for Norsk Ynglingklubb – NYK” og oppfordrer alle medlemmene til å bli melde seg på. Gruppen vil være en lukket gruppe.

Vi ser på nye løsninger på økonomibiten, og den administrative delen med bla. arkiv for båter og medlemmer og kontakten med/mot dere er viktige faktorer her.

Klassebevis, målebrev og meldeskjema hit og dit; vi ser behovet for smørbrødlister og prislister som vi håper kan gjøre papirarbeidet mye enklere ved overtagelse/ kjøp/ salg/ import av Yngling.

I NYK står hele styret på valg hvert år, og styret oppfordrer medlemmene til å fremme kandidater som ønsker å jobbe med å synliggjøre Ynglingen innen enklasseseiling i Norge slik at styret sikres å være sammensatt til det aller beste for deg som ynglingseiler og miljøene rundt Ynglingen i hele landet. Styret oppforderer deg til å fremme kandidater du mener kan bidra inn i NYK for det kommende året.

Neste, og siste styremøte i 2013 blir avholdt 16. des kl 20:00 i Askøy Seilforenings lokaler.

 

IMG_6278_crop

Årsavlsutning med Entyperegatta i Ran seilforening.

Årets siste Yngling regatta ble avviklet i helgen. Entype på Ran med innlagt Kretsmesterksap for Hordaland. Veldig tette og fine felt lover godt for nest år. Kjempefine forhold og godt arrangement ga følgende resultat:
1. Kon Leaky, Svein Andre Hol 7p
2. Team Gunnfen, Chris Skogen 14p
3. Asterix, Fredrik Karlsen 21p
4. Y02, Erik Tjølsen 30p
5. Bravo Zulu, Karl P Haugen 31p
6. Shabby Magda, Rannveig Strømsnes 36p
7. NOR 254, Torstein Hellebust 37p
8. Batman, Claus Gladyszak DNC

Målebrev, seilnummer og Ynglingmåler

Hos NYK får du:

 • Utstedt målebrev/serfitfikat: 300,-
 • Fornyet målebrev/sertifikat: 150,-
 • Behandlet og ustedt seilnummer: 500,-

Ta kontakt med styreleder for mer info.

 • Måling av Yngling: Gjennomføres etter egen avtale med godkjent Yngling måler:
 • Ronny Rognhaugen – Hovedmåler NYK , CSF
 • Sverre Valeur – ASF
 • Helge Askvik – ASF

Velkommen i Norsk Ynglingklubb -

NM 2013 – forsvant i vindstilla

IMG_2869Norgesmesterskapet for Yngling 2013 er over. Svært lite vind og varierende forhold gjorde at kun 2 av 4 obligatoriske seilaser kunne avvikles. Dessverre ble det altså heller ikke noe gyldig NM for Askøy Seilforening denne gangen til tross for 22 påmeldte båter og veldig bra arrangement forøvrig.

Premiering til topp 7:
1. NOR 247, Blue Track, Joakim Skovli (Askøy)
2. NOR 138, Kon Leaky, Svein Andre Hol (Askøy)
3. NOR 369, Team Guffen, Chris Skogen (Askøy)
4. NOR 58, Tyten, Vilhelm Vardøy (Bundefjorden)
5. NOR 404, Bravo Zulu, Karl Petter Haugen (Askøy)
6. NOR 317 Sidney Again, Silje Christine Fløysand (Askøy)
7. NOR 311 Skvettlappen, Stian Soltvedt (Askøy)

Flere resultater på Seilmagasinet

22 båter til NM i Yngling

22 påmeldte Ynglinger viser siste liste før startskuddet går lørdag 7. september. Selv om brorparten av seilerne kommer fra Bergensområdet, er det i år gledelig nok også seilere fra Trondheim, Bundefjorden og Bærum.

10-12 seilaser skal seilerne gjennom før vinneren blir kåret søndag ettermiddag. Det er over flere dager meldt svært lite vind, men i løpet av fredagskvelden har meldingene for lørdag blitt mer positive.