Bli medlem av klasseklubben

Følgende medlemssatser gjelder for 2024 (Vedtas formelt av årsmøte 2024, men blir ikke foreslått endret). For redusere arbeidsmengden for kasserer oppfordrer vi til å bruke bank overførsel heller enn VIPPS – tusen takk!

1:  BÅT/HOVEDMEDLEM / Aktiv / Y-eier: Kr. 300,-/år. 
Medlemskap Norsk Ynglingklubb og Int. Yngling Ass. med Klassebevis (Herav € 20/ca kr. 200,- til International Yngling Association / IYA.)

NB: For å kunne delta i int./nasjonale klasseregattaer må båten ha klassebevis fra IYA = kontingent må være betalt innen 10. mars

2:  Crew / STØTTEMEDLEM Kr. 100,- / år.

Giroen merkes med:

    • Norsk Yngling Klubb
    • Før inn ønsket medlemsbeløp: 300/100
    • Kontonr.: 6039 054 6974 / Vipps: 508377
    • Meldingsfelt:  Oppgi navn + e-post + evt NORnr.

NYKs facebook-side: Norsk Yngling Klubb – NYK
NYKs facebook-gruppe:  Norsk Ynglingklubb

Velkommen til Norsk Ynglingklubb!

Oppdatert: Januar 2024/Kjell Eirik