Årsmøter

Årsmøteprotokoll

Årsmøteprotokoll, Norsk Ynglingklubb

Dato: 22. mars, 2010

Tid: 1900

Sted: Erling Haug AS, Vestre Kanalkai 24

Til stede:

Tillitsvalgte:

Leder: Kristine Suul Brobakke

Representant Midt-Norge: Sverre Kvalheim

Representant Sørlandet: Ronny Rognhaugen (pr. telefon)

Representant Vestlandet: Janicke Sjursen Nyheim (Anne Raangs stedfortreder pr telefon)

Webansvarlig: Øyvind Pedersen

Andre medlemmer:

Maren Magda Krogstad

Ole K. Simensen (pr. telefon)

Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Godkjent

Sak 2: Valg av ordstyrer og referent

Ordstyrer: Kristine Brobakke, Referent: Øyvind Pedersen

Sak 3: Behandle årsmelding

Leders Årsmelding opplest.

Midt-Norge har levert Årsmelding.

Vestlandet og Sørlandet sender årsmelding snart.

Sak 4: Seilaktiviteter 2010

Klassemesterskapet 2010

Trondhjems Seilforening er den eneste som har søkt, og får arrangere i 2010.

VM i Nederland

TSF sender minst 1 båt, kasserer sender påmelding for 4 båter-

Match Racing med Yngling

Alle regioner er interessert i seilforbundets opplegg.

Ronny Rognhaugen følger opp med mer informasjon.

Sak 5: Behandle regnskap 2009 og budsjett 2010

Regnskap for 2009 godkjent.

Budsjett 2010 godkjent, med noen justeringer:

Reisestøtte på 5000 kr for deltakelse i VM vedtatt.

Sak 6: Behandle forslag til vedtak på Årsmøtet

Fastsetting av kontigenter

Kasserer foreslår å ikke gjøre forskjell på båteiere og mannskap.

Ny kontigent fo 2010 blir 250 kr for alle medlemmer. (tidligere 320 kr for båteeiere og 150 kr for mannskap.)

Sak 7: Valg

Styret 2010

Leder: Kristine Suul Brobakke (gjenvalgt)

Representant Midtnorge: Sverre Kvalheim (gjenvalgt)

Representant Sørlandet: Ronny Rognhaugen (gjenvalgt)

Representant Vestlandet: Janicke Sjursen Nyheim (gjenvalgt)

Representant Østlandet: Ole K. Simensen (ny)

Web-/Styrbordansvarlig: Øyvind Pedersen (gjenvalgt)

Revisor 2010

Maren Magda Krogstad (ny)

Sak 8: Eventuelt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *