Årsmøte NYK måndag 14. februar 2022 kl. 20

Saksliste årsmøte NYK måndag 14. februar 2022 kl. 20
https://join.skype.com/EkMDcWxMVKqe

  1. Godkjenne frammøte og møteinnkalling
  2. Valg av ordstyrer, referent og to til underskriving av protokoll
  3. Ta stilling til Styrets beretning og regnskap for året som er gått og vurdere dets arbeid.
  4. Ta stilling til de fremlagte forslag fra Styret eller medlemmene. Alle forslag som forplikter NYK eller dens økonomi, skal være gjort kjent gjennom møteinnkallelsen.
  5. Godkjenne budsjett for kommende år.
  6. Fastsette medlemskontingent for kommende år.
  7. Ta stilling til hvilket NM-format styret skal prioritere i dialogen med potensielle arrangører
  8. Velge Styre og gi det de nødvendige fullmakter. Styreleder velges av årsmøtet ved separat valg.
  9. Velge revisor og ny valgkomite

Ingen framlegg til årsmøtet frå styret i år. Uendra medlemskontingent (kr. 300/100).

Last ned her: NYK Årsrapport 2021